Hoitotiede

Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Hoitotieteen Chat-palvelu auki ma - pe klo 09-15.
Klikkaa oikealla näkyvää CHAT -palkkia ja kysy meiltä!

 • Laaja-alainen kandiohjelma, jonka jälkeen maisterivaiheessa voi suuntautua hoitotieteeseen tai terveystieteiden opettajaksi

 • Voit kehittää tai johtaa muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa eri toimintaympäristöissä

 • Maisteriksi valmistuneiden työllistyminen on ollut erittäin hyvää

Lue lisää ja hae

Opit toimimaan joustavasti ja eettisesti kestävällä tavalla sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa asiakas- ja toimintaympäristöissä, johtamaan asioita ja ihmisiä terveysalan koulutuksessa ja erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä sekä kehittämään toimintaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työelämän toimijoiden ja yrittäjien kanssa. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden myös tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

Oulun yliopistossa hoitotieteen ja hoitotieteen didaktiikan opintojen perustana ovat tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä työelämälähtöisyys. Tutkimuskohteita ovat:

 • Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen
 • Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat
 • Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen
 • Ikääntyvän toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö

Opinnot sisältävät itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä sekä käytännön harjoittelua ja työelämään tutustumiskäyntejä. Opinnäytetyöt ja opetus integroidaan terveystieteiden tutkimusyksikön tutkimushankkeisiin. Sivuainevalinnoilla voi suunnata osaamistaan ja asiantuntemustaan omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Maisteriohjelmista valmistuneet sijoittuvat monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon erityyppisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • ylihoitaja
 • osastonhoitaja
 • kehittämispäällikkö
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • tutkija
 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • sosiaali- ja terveydenhuollon opettaja
 • kouluttaja
 • johtava konsultti