Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Saat valmiudet monipuolisiin informaatioalan tehtäviin kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa

  • Voit valita vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta

  • Pääset halutessasi kansainväliseen opiskelijavaihtoon

Lue lisää ja hae

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tarkastelee tietoon liittyviä ilmiöitä erilaisissa arkielämän ja työn ympäristöissä. Tutkimuksen kohteena ovat tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotanto ja hallinta sekä ihmisten tietoon liittyvä käyttäytyminen ja käytännöt. Näitä ovat tavat hankkia, jakaa ja käyttää tietoa vuorovaikutuksessa myös informaatio- ja viestintäteknologian avulla. Lisäksi tutkitaan tiedon vaikuttavuutta sekä informaatio-, media- ja monilukutaitoja.

Tutkintoon voi valita vapaasti sivuaineita yliopiston laajasta koulutustarjonnasta. Oppiaineeseen kytkeytyvä, Suomessa ainutlaatuinen tiedeviestinnän maisteriohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa viestinnän opintoja osana informaatioalan asiantuntijuuttaan.

Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla eri aloilla. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa tietoperustaisissa organisaatiossa, esimerkiksi yrityksissä, kirjastoissa, arkistoissa, museoissa, järjestöissä ja yhdistyksissä.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • tietoasiantuntija
  • informaatikko
  • tietopalvelupäällikkö
  • kirjastonhoitaja ja -johtaja
  • Knowledge Manager