Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Informaatiotutkimus hakukohteena tarjoaa

  • informaatiotutkimuksen opinnot tarjoavat valmiuksia monipuolisiin informaatioalan asiantuntijatehtäviin yrityksissä tai julkisen sektorin organisaatioissa

  • ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoasiantuntija, informaatikko, kirjastonhoitaja ja -johtaja tai tietopalvelupäällikkö

  • opinnoista osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Lue lisää ja hae

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus ja opetus keskittyvät tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Opinnoissa tutustutaan ihmisten tapoihin hankkia ja välittää tietoa, tietoaineistojen tuotantoon, organisointiin ja arviointiin, tietojohtamiseen, erilaisiin lukutaitoihin ja informaatioympäristöihin sekä alan lainsäädäntöön ja etiikkaan sekä alan tutkimusmenetelmiin.

Keskeisiä tutkimusalueita Oulun yliopistossa ovat terveyteen liittyvät lukutaidot ja tiedonhankinta, tiedeviestintä, tietojohtaminen ja uuden tiedon luominen. Omaa asiantuntijuuttasi voit suunnata valitsemalla tutkintoosi vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka edistää asiantuntijuutesi kehittymistä edelleen.

Informaatiotutkimuksen tutkinto-ohjelmaan kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA. Tiedeviestinnän opinnot antavat sinulle mahdollisuuden täydentää informaatioalan asiantuntijuuttasi. Kirjastoissa asiantuntijatehtäviin edellytetään yleensä informaatiotutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä korkeakoulututkintoa.