Kasvatustieteet

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Voit valita pääaineeksi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian
 • Saat valmiudet monenlaisiin kasvatusalan asiantuntijatehtäviin

 • Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin

Lue lisää ja hae

Kasvatustieteiden koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa. Kandidaattivaiheen pääainevaihtoehdot ovat kasvatustiede ja kasvatuspsykologia.

Tutkinto sisältää:

 • kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja
 • kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian pääaineopinnot
 • sivuaineopintoja
 • valinnaisia opintoja

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija siirtyy kasvatustieteen laaja-alaiseen maisteriohjelmaan, jonka suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus
 • kasvatuspsykologia

Maisterivaiheen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat lapsuuden ja opettajuuden tutkimus, pedagogisen interaktion teoreettinen tutkimus, kasvatusaatteet ja traditiot sekä konsultaatio- ja ohjausprosessit. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa valmiuksia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtäviin sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • koulutussuunnittelija
 • kouluttaja
 • suunnittelija
 • tutkija
 • henkilöstöasiantuntija