Kirjallisuus ja suomen kieli

Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Opinnot antavat laaja-alaista tietoa suomen kielen rakenteesta, kehityksestä ja vaihtelusta sekä kielen käytöstä ja viestinnästä sekä laajan tietämyksen niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin kirjallisuuden erityispiirteistä

  • Opintojen myötä saat mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon. Sekä kirjallisuudella että suomen kielellä on useita ulkomaisia yhteistyöyliopistoja.

  • Voit sijoittua aineenopettajaksi tai sivuainevalintojen kautta laajemmin viestinnän ja kulttuurin ammatteihin.

Lue lisää ja hae

Vaihtelevat sivuaineyhdistelmät antavat valmiuksia työelämän eri aloille. Hakukohteesta valmistutaan muun muassa viestinnän, kustantamisen ja sisältöliiketoiminnan aloille, erilaisiin kulttuurihallinnon töihin ja projekteihin tai kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin. Jos aineenopettaja valitsee sivuaineekseen suomi toisena ja vieraana kielenä, voi hän valmistuttuaan työskennellä ympäri maailmaa, sillä suomea opetetaan yli sadassa yliopistossa.

Tiesitkö, että tunturi on saamelainen lainasana ja että se on sama sana kuin tundra? Venäjän kautta sana on lainautunut englantiinkin. Suomea pidetään eksoottisena ja vaikeana kielenä, mutta onko se lopulta totta ja mikä suomessa todella on erikoista? Entä mikä merkitys omalla kielellä on osana identiteettiamme, ja miten suomalaisuutta aikoinaan rakennettiin kielen avulla? Tule opiskelemaan suomea, niin saat vastauksen näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Kirjallisuuden opiskelun kautta pääset tarkastelemaan niin kielellisiä kuin kerronnallisia keinoja, joilla inhimillistä kokemusta voidaan ilmaista ja välittää. Kirjallisuudentutkimus pyrkii näiden kirjallisten keinojen kartoittamiseen, niin historiallisen kuin teoreettisen ajattelunkin kautta. Kirjallisuuden teorian, analyysin ja kirjallisuushistorian lisäksi oppiaineessa voi tutustua myös esimerkiksi luovaan kirjoittamiseen ja kirjallisuusterapiaan.