Konetekniikka

Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

  • Seitsemän erityyppistä erikoistumisalaa, joista voit valita omasi

  • Erinomaiset työllistymismahdollisuudet kansainvälisissä yrityksissä

  • Monipuolinen opiskeluympäristö, johon kuuluvat uudenlaiset ohjelmointityökalut ja 3D-tulostimet

Lue lisää ja hae

Konetekniikkaa sovelletaan hyvin erilaisiin kohteisiin ja se on osa jokapäiväistä elinympäristöämme. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat erilaisille laitteille, rakenteille ja koneille asetetut vaatimukset sekä osaavat suunnitella ja kehittää niiden toimintaa, luotettavuutta ja materiaaleja. Opiskelijat oppivat käyttämään perinteisten koneiden lisäksi uudenaikaisia 3D-tulostuslaitteita sekä laser- ja vesileikkaustyöstökoneita. Nämä tarjoavat nykyaikaisen infrastruktuurin alan opetukseen ja tutkimukseen.

Tutkinto sisältää:

  • matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja, kuten materiaalitekniikkaa, matematiikkaa ja fysiikkaa
  • konetekniikassa tarvittavia opintoja ja harjoituksia liittyen automaatioon, konediagnostiikkaan, tuotantotekniikkaan ja sovelluskohteiden mukaisiin erityiskysymyksiin

Auto- ja työkonetekniikan diplomi-insinööri hallitsee liikkuvien koneiden suunnittelun ja kehittämisen.

Koneensuunnittelun diplomi-insinööri taitaa kalliiden investointituotteiden asiakaslähtöisen suunnittelun ja kehittämisen.

Materiaalitekniikan diplomi-insinööri hallitsee materiaalien ominaisuudet ja kehittää käyttökohteisiin paremmin soveltuvia materiaaleja.

Mekatroniikan ja konediagnostiikan diplomi-insinööri kehittää ja suunnittelee koneiden automaatiota ja analysoi koneiden ja tuotantolaitosten kuntoa.

Teknillisen mekaniikan diplomi-insinööri analysoi ja mitoittaa rakenteita kestämään halutulla tavalla.

Tuotantotekniikan diplomi-insinööri tuntee koneteknisten tuotteiden valmistustekniikat ja valmistukseen liittyvän automatisoinnin.

Näiden lisäksi konetekniikan kandidaatin tutkinnossa voi suuntautua kaivostekniikkaan, jonka jälkeen opiskelija siirtyy DI-vaiheessa Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • tutkimusinsinööri
  • tuotekehitysinsinööri
  • konepajan päällikkö
  • tuotantojohtaja
  • suunnitteluinsinööri