Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Tutkinto-ohjelmissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa.

  • Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi

  • Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurienvuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, museoissa sekä hallinnossa.

Lue lisää ja hae

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä.

Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa.

Valmistuneiden työnimikkeitä ovat arkeologi, antropologi, museonjohtaja, intendentti ja kulttuurituottaja.