Logopedia

Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Logopedian tutkinto-ohjelma tarjoaa

  • laajan teoreettisen tietämyksen logopediasta sekä tarvittavat perusteet sivuaineistasi psykologiasta, lääketieteestä, kielitieteestä ja fonetiikasta

  • hyvät tiedot erilaisista puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöistä ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta

  • mahdollisuuden lähteä opintojen aikana opiskelijavaihtoon tai osallistua englanninkieliseen opetukseen

  • valmiudet käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojasi puheterapeuttina ja asiantuntijana erilaisissa tehtävissä.

Lue lisää ja hae

Logopedian peruskoulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta.

Oulun yliopiston logopedian tutkimuksen painopistealueena on lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys sekä niihin liittyvät häiriöt. Logopedian koulutukseen sisältyy tutustumiskäyntejä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin sekä harjoittelujaksoja, joissa opiskelija ohjattuna kuntouttaa puheterapeuttisia asiakkaita. Koulutuksella on monipuolisten harjoittelujen vuoksi hyvät työelämäyhteydet.

Logopedian tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeuden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa. Tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden myös moniin muihin puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.