Luokanopettaja

Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Luokanopettajakoulutuksessa voit suuntautua myös taide- ja taitopainotteisesti tai teknologiapainotteisesti

  • Harjoittelut ja projektit tutustuttavat työelämään. Saat luokanopettajan kelpoisuuden ja valmiudet 0-6-luokkien opettamiseen.

  • Kansainvälinen ilmapiiri takaa opiskelun monikulttuurisessa ympäristössä. Voit opiskella myös ulkomailla.

Lue lisää ja hae

Luokanopettajan koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia kasvatuksen sekä opettamisen asiantuntijana tulevaisuuden koulussa. Luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi kasvatustieteen maisterin on mahdollisuus osallistua erilaisiin kokeilu- ja tutkimusprojekteihin tai kasvatus- ja opetusalan asiantuntijatehtäviin.

Taito- ja taidepainotteisesti suuntautuneet opiskelijat kehittävät kykyjään analysoida kasvuun, kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ilmiöitä taidekasvatuksen näkökulmasta. Teknologiapainotteisesti suuntautuneet luokanopettajat voivat toimia teknologiakasvatuksen asiantuntijaopettajina perusasteen alaluokilla.

Lisäksi Oulun yliopistossa on kansainvälinen luokanopettajakoulutus Intercultural Teacher Education, joka on oma hakukohteensa.