Maantiede

Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Maantieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa

  • monitieteisen opiskelualan ja siten mahdollisuuden rakentaa tutkinto opiskelijan omia mielenkiinnon kohteita hyödyntäen

  • erinomaiset työelämätaidot, kuten tiedonhankinta, raportointi ja ryhmätyötaidot, sekä mahdollisuuden työskennellä tulevaisuudessa toimistossa, kentällä ja ihmisten parissa

  • mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon ja työharjoitteluun ulkomaille joustavasti opintojen eri vaiheissa.

Lue lisää ja hae

Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä, luonnonilmiöiden alueellisesta vaihtelevuudesta, ihmisen ja ympäristön suhteesta tai ihmisten paikkoihin liittämistä muistoista ja tunteista? Haluatko ymmärtää yhteiskuntaa ja ympäristöä laaja-alaisesti monta eri näkökulmaa huomioiden? Silloin maantiede on sinun alasi.

Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, jonka tarkastelukohteina ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä.

Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan, geoinformatiikkaan (mm. saavutettavuus ja terveysmaantiede), pohjoisten alueiden luonnonmaantieteeseen, kulttuurimaantieteeseen (mm. rajoihin liittyvä poliittinen maantiede) ja matkailumaantieteeseen. Maantieteen tutkimusyksikössä tehtävä tieteellinen tutkimus on hyvin korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua. Tutkimusyksikössä toimii mm. Suomen Akatemian RELATE-huippuyksikkö.