Matemaattisten aineiden opettaja

Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Matemaattisten aineiden opettajan koulutus tarjoaa

  • tiedot ja taidot havainnollistaa matematiikan ja fysiikan ilmiöitä ja käsitteitä sekä ohjata näiden oppimista

  • nykyaikaisen lähestymistavan aineenopettajan ammattiin ja mahdollisuuden kehittää uusia oppimismateriaaleja ja -menetelmiä luonnontieteellisiin aineisiin

  • mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille.

Lue lisää ja hae

Aineenopettajan opinnoissa yhdistyvät syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä monipuolinen pedagoginen tietämys. Aineenopettajana olet sekä oman tieteenalasi että oppimisen ja opettamisen asiantuntija. Opintojen aikana perehdyt laajasti oman valintasi mukaan joko matematiikkaan tai fysiikkaan. Toisen opetettavan aineen voit valita itse, ja se voi olla myös kemia tai tietotekniikka. Voit pätevöityä myös useamman kuin kahden aineen opettajaksi.

Koulutukseen sisältyy yleiset opettajan opinnot, joissa saadaan tietoa moderneista oppimiskäsityksistä ja opetusmetodeista. Lisäksi koulutukseen kuuluu erityisesti matemaattisten aineiden opettajille suunniteltuja kursseja, joilla keskitytään matematiikan ja fysiikan opetukseen liittyviin kysymyksiin, tuotetaan nykyaikaisia oppimismateriaaleja ja harjoitellaan taitoja todellisissa oppimistilanteissa.

Aineenopettajana työllistyt perusasteen, lukion tai muun oppilaitoksen matemaattisten aineiden opettajan tehtäviin. Ammatillisesti voit lisäkouluttautua esimerkiksi opinto-ohjaajaksi, erityisopettajaksi tai rehtoriksi ko. koulutusta tarjoavassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Aineenopettajana voit työllistyä myös muihin koulutussektorin tehtäviin, kuten suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi opetushallintoon.