Matematiikka ja fysiikka

Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Matematiikan ja fysiikan opiskelu tarjoaa

  • mahdollisuuden monipuoliseen matemaatikon tai luonnontieteilijän koulutukseen oman mielenkiintosi mukaan

  • työllistymisen tutkijana tai erilaisiin asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksissa, teknologiateollisuudessa, IT-, finanssi- ja vakuutusalalla sekä bio- ja lääketieteissä

  • mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille tai toimia kansainvälisissä tutkimusryhmissä.

Lue lisää ja hae

Matematiikka on luonnon ja teknologian kieli; teknologian kehitys nojaa fysiikan lakeihin. Koulutus opettaa analyyttista ja loogista ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja tarjoaa mahdollisuuksia ymmärtää ja mallintaa monimutkaista maailmaamme kaikissa kokoluokissa atomitasolta galakseihin.

Matemaattisella osaamisella on kysyntää mitä moninaisimmilla työelämän aloilla. Matematiikan opinnoissa voit suuntautua puhtaaseen matematiikkaan tai soveltaviin menetelmiin. Datatieteilijän koulutus antaa työkalut laajojen havaintoaineistojen tilastolliseen käsittelyyn ja tulkitsemiseen, jotka ovat yhä tärkeämpiä useilla eri aloilla. Matematiikan alan tutkimusalueita ovat esimerkiksi fraktaaligeometria, lukuteoria, dynamiikka, inversio-ongelmat ja tilastollinen genetiikka.

Fyysikkona voit olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Aineen rakenteen tuntemus auttaa keksimaan uusia materiaaleja hyödyllisiin sovelluksiin vaikkapa ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Satelliittien avulla voidaan tutkia Auringon aktiivisuuden vaihteluiden vaikutusta Maahan. Fysiikassa kehitetään myös kiihdytinpohjaisia valolähteitä, selvitetään hermosolujen toimintaa ja tutkitaan galakseja.

Ohjelmasta valmistuu tulevaisuuden ammattilaisia tutkijan, aineenopettajan, datatieteilijän, tähtitieteilijän, fyysikon ja matemaatikon urapoluille.