Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Musiikkikasvatuksen opinnoissa tutustut musiikkiin laulaen, soittaen, sovittaen ja johtaen. Kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla, perehdyt monenlaisiin muusikkouteen ja kasvattajuuteen liittyviin kysymyksiin.

  • Valmistuttuasi olet kelpoinen perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettaja. Voit toimia myös yrittäjänä, tutkijana tai kulttuurituotannossa.

  • Vaihto-opiskelua ulkomailla suositellaan jokaiselle musiikkikasvatuksen opiskelijalle.

Lue lisää ja hae

Kandidaatintutkinnon opintojen ytimen muodostavat muusikkoutta ja opettajuutta monipuolisesti kehittävät musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot. Varsinaisen pääaineopiskelun rinnalla tutkintoon voi sisällyttää myös 60 opintopisteen laajuisen sivuaineen, joka voi mahdollistaa lisäkelpoisuuden hankkimisen esimerkiksi toiseen opetettavaan aineeseen.

Maisterintutkinnon syventävien opintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen myötä musiikkikasvattajan tietoja ja taitoja syvennetään. Osaamista kehitetään edelleen myös pro gradu -tutkielmaan johtavissa tutkimusopinnoissa. Opintoihin sisältyy opetusharjoittelujen lisäksi muita taiteellisia, tieteellisiä ja pedagogisia projekteja ja tapahtumia, joiden parissa toimitaan yhteistyössä niin yliopiston muiden oppiaineiden kuin yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa.

8.3.2017 Opiskelijatarina

Musiikista ammatti

10.4.2017 Alumnitarina

Musiikki on intohimo