Prosessitekniikka

Prosessitekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

Prosessitekniikan opinnot tarjoavat

  • opiskelijalle luonnontieteitä hyödyntävän monipuolisen koulutuksen, viihtyisän opiskeluympäristön ja turvallisen opinto-ohjauksen

  • valmistuvalle hyvän työllistyvyyden niin teollisuuden kuin muidenkin toimialojen parissa

  • opiskelukavereita useista kansallisuuksista, hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet sekä mahdollisuuden kansainväliseen uraan.

Lue lisää ja hae

Prosessitekniikka on luonnontieteitä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, laajasti hyödyntävä, hyvin työllistävä tutkinto-ohjelma. Opinnoissa keskeisiä ovat mekaaniset, kemialliset, aineen- ja lämmönsiirtoon liittyvät ilmiöt sekä niiden hallinta automaatiotekniikan keinoin. Näitä hyödynnetään mm. tehokkaamman ja puhtaamman teollisuustuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen.

Valmistuneet diplomi-insinöörit ovat haluttuja asiantuntijoita, joille on kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet työskentelevät tyypillisimmin joko tuotannonsuunnittelussa, -johtamisessa tai prosessikehitystehtävissä teollisuusyrityksissä, insinööritoimistoissa, tutkimuslaitoksissa tai julkisella sektorilla. Tehtävänimikkeitä ovat mm. projektipäällikkö, automaatioinsinööri, tuotannonsuunnittelija, prosessikehitysinsinööri, käyttöpäällikkö.

Kandidaattiopintojen loppuvaiheessa valitaan oma erikoistumisala useista opintosuunnista. Opintosuunnat kattavat tekniikan alat automaatiosta biotuotteisiin ja energiajärjestelmistä kemiantekniikkaan sekä prosessimetallurgiaan. Koulutus tuottaa osaamista ilmiöpohjaiseen suunnitteluun ja prosessien mallintamiseen. Lisäksi opitaan arvioimaan mallien oikeellisuutta ja käyttökelpoisuutta kehitettävissä prosesseissa sekä käyttämään niitä suunnittelutyössä. 

Koulutuksen ajatus on tuottaa osaamista, jota voidaan hyödyntää puhtaamman tuotannon mahdollistamiseen prosessikehityksen keinoin. Tavoitteellista on kehittää tehokasta ja ympäristöystävällistä tuotantoa minimoiden päästöjen synty.