Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Saamelainen kulttuuri hakukohteena tarjoaa

  • laajan tietämyksen saamelaisesta nyky-yhteiskunnasta, saamelaisten historiasta, kulttuureista ja perinteistä, muista alkuperäiskansoista sekä näitä osa-alueita koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta

  • valmiudet toimia kulttuurialan asiantuntijana saamelaisinstituutioissa, kuntien ja valtion hallinnossa sekä erilaisissa kulttuuritapahtumissa, järjestöissä ja projekteissa

  • tilaisuuden lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin sekä mahdollisuudet kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella.

Lue lisää ja hae

Saamelaisen kulttuurin oppiaineessa perehdytään erityisesti saamelaiseen kulttuurin nykypäivään eli siihen, miten saamelainen perinne kohtaa modernin maailman. Oppiaine on merkityksellinen saamelaiselle yhteisölle: alan opiskelu ja tutkimus tuottaa tietoa, joka tukee elävän saamelaiskulttuurin säilymistä. Oppiaineen kurssit käsittelevät mm. saamelaisten maailmankuvia, taiteita ja historiaa, saamelaista yhteiskuntaa ja maankäyttöä, saamelaisten oikeuksia ja yhteiskunnallisia oloja, muita alkuperäiskansoja, kulttuuriperinnön välittymistä sekä suhteita valtaväestöön.

Saamelaisen kulttuurin oppiaineessa tehtävää saamentutkimusta harjoitetaan useissa korkeakouluissa yli valtionrajojen: Oulun, Lapin ja Helsingin yliopistojen lisäksi saamelaista kulttuuria tutkitaan mm. Norjan Saamelaisessa korkeakoulussa sekä Tromssan ja Uumajan yliopistoissa. Saamelaisen kulttuurin tutkijat, opiskelijat ja asiantuntijat ovat rakentaneet kontakteja muihinkin alkuperäiskansoihin esimerkiksi Kanadassa ja Australiassa sekä osallistuneet alkuperäiskansojen toimintaan YK:n elimissä.

Saamelaisen kulttuurin opetuksen järjestää Giellagas-instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta Suomessa. Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan saamelaisen kulttuurin lisäksi saamen kieliä.

9.3.2017 Opiskelijatarina

Saamelaisuus on osa minua

24.2.2017 Opiskelijatarina

Pohjoiset kansat kiehtovat

23.2.2017 Alumnitarina

Saamelaiskulttuurin vaalimista