Terveyshallintotiede

Terveyshallintotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Terveyshallintotieteen Chat-palvelu auki ma - pe klo 09-15.
Klikkaa oikealla näkyvää CHAT -palkkia ja kysy meiltä!

 • Sosiaali- ja terveysalan johtamiseen keskittyvä korkeakoulututkinto

 • Vuorovaikutteiset ja monimenetelmäiset opinnot

 • Valmistuttuasi pääset vaikuttamaan suomalaiseen terveydenhuoltoon

Lue lisää ja hae

Terveyshallintotieteen kiinnostuksen kohteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen, alan kehittämis- ja projektityö sekä palvelurakenne ja sen ohjauksen uudistaminen. Koulutus johtaa terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkintoihin.

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto on laaja-alainen terveystieteelliseen tutkimukseen, teoreettisiin perusteisiin, tieteelliseen ajatteluun ja työelämän asiantuntijayhteisöihin johdatteleva tutkinto. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäisestä ja ryhmätyöskentelystä sekä käytännön harjoittelusta ja työelämävierailuista.

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto sisältää:

 • hoitotieteen opintoja
 • terveystieteiden opettajankoulutuksen
 • terveyshallintotieteen opintoja

Terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa korostuvat johtamisopinnot. Maisterinohjelmassa tehdään yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa. Yhteistyömuotoja ovat harjoittelut, työelämäprojektit, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöt ja asiantuntijavierailut.

Terveyshallintotieteestä valmistuneet voivat sijoittua asiantuntijoiksi monialaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon johto-, suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • toimialajohtaja
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • ylihoitaja