Tuotantotalous

Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma tarjoaa

  • laajan koulutuksen, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta ja ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä

  • erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet kurssien sisällön ja opiskeluaikaisen yritysyhteistyön kautta

  • kansainvälisen opiskeluilmapiirin kursseilla kotimaassa sekä monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa ympäri maailmaa.

Lue lisää ja hae

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Näistä kolmesta näkökulmasta opitaan tutkimaan ilmiöitä sekä ratkaisemaan ongelmia.

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut työskentelee tyypillisesti teknistaloudellisissa kehitys- ja johtotehtävissä, jotka liittyvät yrityksen tai muun organisaation tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin sekä henkilöstöön. Valmistuneiden työnimikkeitä ovat mm. kehitysjohtaja, laatupäällikkö, projektipäällikkö, tuotantopäällikkö, tuotepäällikkö ja turvallisuuspäällikkö.

Opinnoissa on tyypillistä tiivis yhteistyö teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa. Esimerkiksi luennoilla käytetään oppimisen edistämiseksi organisaatioiden käytännön haasteita ja vierailijaluennoitsijoita suoraan yritysmaailmasta.

Lisäksi harjoitustyöt tehdään usein koskien todellisia yritysten ongelmia. Näin opiskelijat saavat käytännöllistä kokemusta yritysmaailmasta ja kontaktin mahdolliseen tulevaan työnantajaansa. Tuotantotalouden omista opintojaksoista noin puolet opetetaan englanniksi ja opintojaksoilla on mukana runsaasti vaihto-opiskelijoita sekä kansainvälisen tutkinto-ohjelman opiskelijoita.

Tämän lisäksi ulkomaanjakso opinnoissa on suositeltava tapa monipuolistaa tuotantotalouden opiskelua ja lisätä kansainvälisiä valmiuksia. Yhteistyöyliopistoja on Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

24.2.2017 Opiskelijatarina

Koko kuva kiinnostaa

16.2.2017 Alumnitarina

Visiosta valmiiksi