University of Oulu, 2016

Valinnan tulokset

Valintatulokset

Kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä maisterikoulutusten tulokset julkaistaan aikaisintaan 9.5.2018. Kaikki opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 mennessä.

Saat sähköpostiisi tiedon opiskelijavalintojen tuloksista. Viestissä ilmoitetaan, jos sinulla on paikka vastaanotettavissa. Voit seurata valintojen etenemistä myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Paikan vastaanottaneen hakijan on myös ilmoittauduttava yliopistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä paikan vastaanoton yhteydessä Oma Opintopolku –palvelussa.

Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintapisteidesi perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen.

Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi valintapisteidesi perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

Seuraa tarkasti Opintopolun ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

Yhden opiskelupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös (38§ L558/2009) koskee kaikkia muita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakuja, paitsi siirtohakua. Säännös on lukukausikohtainen, joten hakija voi ottaa yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan sekä kevään että syksyn haussa.

Vuonna 2018 vastaanotetun korkeakoulupaikan vaikutus myöhemmissä valinnoissa

Korkeakoulut varaavat yhteishaun aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanottanutta henkilöä.

Jos otat kesän 2018 valinnoissa syksyllä 2018 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voit jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Oulun yliopiston aloituspaikkamäärät ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville ilmoitetaan hakukohteittain Opintopolussa.

Oikaisupyyntö

Valintapäätösten julkistamisesta 14 päivän kuluessa hakijalla on mahdollisuus oikaisupyynnön jättämiseen. Hakijan on toimitettava oikaisupyyntö Oulun yliopiston kirjaamoon määräpäivään, kello 15.00 mennessä.

Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen: 

Oulun yliopiston tutkintolautakunta/
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

 

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava: 

  • oikaisua pyytävän nimi ja kotikunta
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten. 
  • hakukohde, jota oikaisupyyntö koskee, mikäli kyseessä on opiskelijavalinta
  • päätös, johon haetaan muutosta 
  • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
  • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisupyyntöön on liitettävä päätös, johon halutaan oikaisua, sekä alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

Lue lisää tutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

Viimeksi päivitetty: 14.6.2018