Hallitus

Oulun yliopiston hallitus 2014 - 2017:
 

Katja Bargum, tuottaja

Jukka Hiltunen, lehtori

Liisa Hyssälä, vanhempi neuvonantaja (2016-2019)

Seija Jalagin, yliopistonlehtori

Sanna Järvelä, professori

Jonne Kettunen, kauppatieteiden ylioppilas (2016–2017)

Risto Murto, toimitusjohtaja, yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Pasi Sahlberg, vieraileva professori (2016-2019)

Juha Vaara, professori

Juha Vidgrén, hallituksen puheenjohtaja

Pauli Väisänen, filosofian maisteri (2016–2017)

Mari Walls, pääjohtaja (2016-2019)

 

Hallituksen pöytäkirjat

 

Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä:

Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;
9) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;
10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; sekä

Hallituksen tehtävänä on lisäksi valita suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Viimeksi päivitetty: 12.10.2017