Hae ICT-muuntokoulutukseen

Tietotekniikka, diplomi-insinööri (2v) tai Tietojenkäsittelytiede, filosofian maisteri (2v) tai Tuotantotalous, diplomi-insinööri (2v)

 

  • Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla on Suomessa osaajapula
  • Uudista aiempi osaamisesi vastaamaan työelämän tarpeita

  • Hyödynnä valtakunnallisen koulutusverkoston tarjonta ja etäopetus

 

Kahdeksan suomalaisyliopiston verkosto toteuttaa syyskuusta 2018 alkaen kaksivuotisen maisterikoulutuksen muuntokoulutuksena opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Koulutus on tarkoitettu aiemman osaamisen uudistamiseen henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on edellytyksiä suorittaa ylempi korkeakoulututkinto enintään kahdessa vuodessa.

Pohjatutkinto voi olla kandidaatti-, maisteri-, DI- tai ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, mutta muutkin voivat hakea. Koulutuksen tuloksena on diplomi-insinöörin (DI) tai filosofian maisterin tutkinto riippuen koulutusalasta.

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin muuntokoulutuksiin on 7.-25.5.2018. Oulun yliopiston opiskelijakiintiö on yhteensä 169 opiskelijaa. Hakukohteita on kolme. Lue lisää ja hae:

Koulutusverkostossa ovat mukana Oulun yliopiston lisäksi Jyväskylän, Itä-Suomen, Vaasan ja Turun yliopistot, Aalto-yliopisto sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset ylipistot. Koulutuskokonaisuuksia tarjotaan maantieteellisesti laajalla alueella hyödyntäen etäopetusta ja paikallista ohjausta. Ensimmäisenä opiskeluvuotena painottuu opiskelupaikaksi valikoituneen yliopiston opetus ja toisena vuotena verkoston tarjoama opetus.

25.4.2017 Alumnitarina

Innovaatioita ihmisten käyttöön

7.2.2017 Alumnitarina

Pelialan pioneeri

16.2.2017 Alumnitarina

Visiosta valmiiksi