Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Uudet opiskelijat

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 28.8.2017 klo 15:00 mennessä, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos sinulla ei ole vielä todistusta lakisääteisen poissaolon syystä, ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin. Alla kuvaus niistä asiakirjoista, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisinä.

  1. Palveluksen aloittamismääräys, jolla todetaan sinun suorittavan asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua.
  2. Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Vaihtoehtoisesti muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhampainvapaasta.
  3. Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus, josta tulee käydä ilmi mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. Tässä kohdassa voi myös olla kyse selvityksestä sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä aloittaa opinnot, esim. opiskelija-asuntosäätiön todistus, jossa todetaan että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Jos sinulla on ennestään joku muut tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2017-2018 vain jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana 31.1.2018 mennessä, mikäli sinulla ei ole tammikuun ajalta opintosuorituksia.

Mikäli ilmoittautumista ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava Oulun yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu.

Siirto-opiskelijat

Siirto-opiskelijoita koskee sama ensimmäisen vuoden poissaolosääntö kuin uusia opiskelijoita. Näin ollen yliopistolain / ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Vanhat opiskelijat

WebOodin kautta ns. vanha opiskelija voi ilmoittautua yliopistoon sekä tarkistaa ja korjata omat yhteystietonsa. Ilmoittautuminen WebOodissa edellyttää, että opiskelijalla on yliopiston käyttäjätunnus. Syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi myös WebOodissa 1.12.2017–31.1.2018. 

Poissaoloilmoittautumisen voi hoitaa myös asioimalla koulutuksen lähipalvelupisteessä tai palauttamalla allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen ja muut vaadittavat dokumentit maapostilla mm. poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit. Poissaoloilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella, jonka löydät opintoasioiden lomakesivulta. Voit täyttää, tulostaa ja lähettää lomakkeen myös postitse. Ilmoittautumislomakkeita saa myös koulutuksen lähipalveluista

Poissaoloilmoituksen voi tehdä myös postitise (ks. koulutuksen lähipalveluiden yhteystiedot)
tai sähköpostitse: opintoasiat(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 7.11.2017