Oulun yliopisto on aktiivisesti mukana tutkimustulosten kaupallistamisesta. Tuemme startup-yritysten syntyä ja toimintaa. Tähän olemme keränneet uutisia, jotka liittyvät yliopistomme keksintöihin ja startup-yrityksiin.

1.6.2017

Tutkimuslähtöinen SFTec voitti työpaikkojen luomiseen tähtäävän kilpailun

10.4.2017 TimeGate Instrumentsille rahoitusta EU:n rakennerahastosta
7.4.2017 Oulun yliopistossa tehtyyn tutkimukseen perustuva Valossa esittelee tekoälyohjelmistoaan Yle uutisissa
3.4.2017

Life Science -kiihdyttämö vauhdittaa korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista

Liiketoimintaa kehittämässä myös kaksi Oulun yliopiston tiimiä: CHAIN (preventive antibiotics) ja BrainICU (measuring the brain function of intensive care patients).

16.3.2017

Sepelvaltimotauti yritetään löytää ennen sydäninfarktia uudella menetelmällä

Laaja yhteistyökonsortio on Oulun yliopiston johdolla kehittämässä menetelmää, jonka avulla voidaan diagnosoida sepelvaltimotauti ennen kohtalokasta sydäninfarktia. Tavoitteena on kehittää sydämen verisuonten tutkimiseen soveltuva kardiologinen kuvantamismenetelmä hyödyntämällä uusimpia röntgenkuvantamistekniikoita ja matemaattisia kuvanlaskenta-algoritmeja. Uudella kuvantamismenetelmällä visualisoidaan sepelvaltimoiden kunto ja paljastetaan mahdollinen piilevä sepelvaltimotauti.

3.3.2017

Optoelektroniikan keksintö esiteltiin tekniikka & talous-lehdessä

Uusi mittalaite analysoi vedestä automaattisesti ja reaaliaikaisesti jopa 60 alkuaineen pitoisuuksia. Potentiaalisia käyttökohteita löytyy esimerkiksi vesilaitoksista ja teollisuudesta. Oululaistutkijat uskovat, että teknologialle on kysyntää maailmanlaajuisesti ja erityisesti siellä, missä veden laadussa on ongelmia.

22.2.2017

Oululaistutkijat löysivät varisenmarjan mikrosienistä uusia antibiootteja

Oululaistutkijat kehittävät uudenlaista tehokasta lääkettä sairaalabakteereja vastaan. Hoitovälineet voitaisiin pinnoittaa peptidillä, joka tuhoaa antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja.

16.12.2016

Suomalainen puolukkarikaste esittelyssä lisäravinnealan messuilla Frankfurtissa

PULU-hanke, jossa viimeistellään puolukkarikasteen prosessointi ja selvitetään sille potentiaalisin kaupallistamisreitti, on selkeästi oikeaan aikaan jalostamassa suomalaista puolukkaa ja viemässä sitä kohti maailmanlaajuisia markkinoita.

12.12.2016

Paras Biopharmaceuticals received Quality Choice award

University of Oulu's startup Paras Biopharmaceuticals has received the ESQR’s Quality Choice Prize 2016 from the European Society for Quality Research (ESQR) for their hard work and achievements, in the presence of the international business community for its commitment to quality, excellence and continuous improvement.

27.10.2016

Verkkoviestintäjärjestelmää kehittävä KNL Networks keräsi 9,3 miljoonan euron rahoituksen

Vuonna 2011 Oulun yliopistosta lähtenyt KNL Networks on kehittänyt lyhytradioaaltoihin perustuvan järjestelmän, jonka ansiosta tieto voi kulkea tuhansia kilometrejä. Se haastaa satelliittien kautta tapahtuvan viestinnän.

KNL Networkskilla on käynnistymässä projekti Etelänapamantereella, missä eri mailla on yli 40 tukikohtaa. Kaupallisia asiakkaita se etsii ensin merenkulun piiristä.

Yrityksellä on toimipisteet Oulussa, Helsingissä, Norjassa ja Iso-Britanniassa.

21.10.2016

Puolukan arvoaineiden jalostamista kv-markkiniolle selvitetään Cemis-Oulun Tekes-rahoitteisessa hankkeessa

Puolukassa on runsaasti sellaisia fenolisia yhdisteitä, joilla on lukuisten yleisesti tunnettujen positiivisten terveysvaikutusten vuoksi suuret ja kasvavat kansainväliset markkinat.

26.8.2016

Paras Biopharmaceuticalsille miljoonien pääomasijoitus

​Oulun yliopiston tutkimuslähtöinen startup-yritys Paras Biopharmaceuticals Finland Oy on saanut useiden miljoonien eurojen sijoituksen isobritannialaiselta ASAP Growth Ltd -sijoitusyhtiöltä. Sijoitus mahdollistaa Paras Biopharmaceuticalsin tuotteen kehityksen siirtymisen seuraavaan vaiheeseen ja edistää yrityksen toiminnan laajenemista Oulussa.

Yritys on kehittänyt osteoporoosilääkkeen tuotantoprosessin, joka mahdollistaa lääkkeen taloudellisen tuotantotavan.

Paras Biopharmaceuticals Finland Oy on Oulun yliopiston tutkimuksesta alkunsa saanut startup-yritys. Yrityksen kehittämät teknologiat pohjautuvat osittain tutkimukseen, jota on tehty professori Lloyd Ruddockin tutkimusryhmässä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa.

3.6.2016

Myoomat syöpätutkimuksen avuksi

Suupatologian professori Tuula Salo keksi muutama vuosi sitten, että hyvänlaatuiset kohdun myoomakasvaimet soveltuvat syöpätutkimukseen paremmin kuin eläinkudokseen pohjautuvat soluviljelmät. Keksintö on edistänyt tutkimusta eri puolilla maailmaa.

27.4.2016

Tutkimuslähtöinen Meoline Oy Kainuun kasvupolun voittajaksi 2016

Meoline Oy palkittiin Kainuun kasvupolun voittajana 2016. Kasvupolku tarjoaa arvokasta asiantuntemusta ja sparrausta yrityksille, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun. Kainuun kasvupolun voittaja jatkaa valtakunnalliseen Kasvu Open-kilpailuun.

18.3.2016

Oululaistutkijat löysivät bakteereilta uuden puolustusmekanismin

Oulun yliopiston kasvimikrobiologian dosentti Anna Maria Pirttilän tutkimusryhmä on löytänyt uudenlaisen bakteerien puolustusmekanismin. Tietoa voidaan käyttää hyödyksi etsittäessä uusia antibiootteja tai lääkkeitä sellaisiin sairauksiin, jotka johtuvat hapen haitallisten muotojen eli niin sanottujen happiradikaalien toiminnasta. Tällaisia ovat muun muassa silmänpohjanrappeuma ja Alzheimerin tauti.

2.2.2016

Yliopistolähtöinen Meoline Oy mittaa reaaliaikaisesti pieniä metalllipitoisuuksia teollisuuden vesistä

Oulun yliopistoon kuuluvan Kajaanin yliopistokeskuksen tutkimusryhmä on kehittänyt pieniä metallipitoisuuksia mittaavan laitteen ja pilotoinut sitä kaivosteollisuudessa. Syntynyt innovaatio kaupallistetaan uuden start-up -yrityksen Meoline Oy:n kautta tavoitteena kehittää mittalaite globaaleille markkinoille.

4.1.2016

Tutkimuslähtöiselle Valossa Labs-yritykselle pääomasijoitus

Tutkimuslähtöinen Valossa on saanut yhteensä 650 000 dollarin rahoituksen oululaiselta Butterfly Ventures -pääomasijoittajalta ja useilta suomalaisilta enkelisijoittajilta.