Kandipalaute

Kandipalaute on yliopistojen yhteinen, valtakunnallinen sähköinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä yliopistojen koulutuksen kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.

Kandipalaute on syntynyt Suomen Yliopistot UNIFI ry:n kautta yliopistojen, opiskelijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisenä hankkeena. Kysely on toteutettu kaikissa suomalaisissa yliopistoissa Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta vuodesta 2013 lähtien.

Kandipalaute uudistuu

Vuoden 2017 alusta lähtien kyselyn sisältö eli sen sisältämät kysymykset ja väittämät muuttuvat. Kyselyn pohjana käytetään Helsingin yliopistossa kehitettyä HowULearn-kyselyä, joka perustuu yliopisto-oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Vuoden 2017 alussa myös kyselyn tekninen toteuttaja vaihtuu Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ksi. Kysely toteutetaan Arvo-järjestelmällä (Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu).

Kutsu vastata kyselyyn lähetetään entiseen tapaan sähköpostitse kaikille kandidaatiksi valmistuville tai vastaavat opinnot suorittaneille lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijoille. Opiskelijat saavat sähköpostitse kyselyn linkin ja he kirjautuvat kyselyyn Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen). Koulutuspalvelut hoitaa kyselyiden lähettämisen.

Miten kyselyyn vastataan?

Kandipalaute-kysely lähetetään jokaiselle kandidaatiksi valmistuvalle opiskelijalle yksilöllisessä aikataulussa kahden päivän kuluttua siitä, kun opiskelijan suorittama tutkinto on kirjattu Oodi-järjestelmään. Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa, joissa kandidaatin tutkintoa ei suoriteta, kysely lähetetään kerran vuodessa syksyllä noin neljä vuotta opiskelleille (=viidennen vuosikurssin alussa). Jokainen vastaajaryhmään kuuluva saa sähköpostiinsa viestin, joka sisältää saatekirjeen ja vastauslinkin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia.

Miksi vastaaminen on tärkeää?

Kyselyn avulla saadaan tietoa opiskelijoiden oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta eri aloilla. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka kuva opiskelijoiden opintoja koskevista kokemuksista. Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää koulutuksen laadun, parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

Lisäksi Kandipalautteen tulokset vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 3 % yliopistoille osoitetusta perusrahoituksesta, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella.

Kaikki vastaajat palkitaan

Kiitokseksi Kandipalaute-kyselyyn vastaamisesta Oulun yliopisto tarjoaa kaikille vastaajille pullakahvit. Opiskelija saa kyselyn lopussa "kahvikoodin", jolla hän voi lunastaa kahvipalkinnon kahden viikon aikana kyselyyn vastaamisesta seuraavista Unirestan ravintoloista: Kastari (Linnanmaan kampus), Medisiina (Kontinkankaan kampus) tai Vanilla (Torikatu 34-40). 

Kaikki kyselyyn vastanneet saavat myös Kandipalaute-haalarimerkin, jonka opiskelija voi noutaa oman tiedekuntansa koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Lisäksi kaikkien vastaajien kesken arvotaan kaksi kertaa vuodessa vastaajapalkinto eli saunailta 10 hengelle Saarelan rantasaunalla tarjoiluineen. Palkinnon arvo on n. 1000 €.

Mistä voi tutustua Kandipalaute-kyselyn tuloksiin

Kandipalaute-kyselyn tulokset julkaistaan Notiossa. Vuoden 2016 raportit valmistuvat maalis-huhtikuussa 2017. Tuloksia käsitellään mm. koulutuksen johtoryhmässä ja tiedekuntien koulutustoimikunnissa ja tutkinto-ohjelmatoimikunnissa. Notiossa voit tutustua aiempien vuosien tuloksiin.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja palautetta Kandipalaute-kyselystä voit lähettää osoitteeseen kandipalaute(at)oulu.fi. Lisätietoja antaa Oulun yliopiston Kandipalaute-koordinaattori, suunnittelija Tytti Tenhula (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, p. 0294 484021).

Viimeksi päivitetty: 15.2.2017