University of Oulu, 2016

Maisterikoulutus (2 vuotta)

Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Suoraan maisterikoulutukseen voivat hakea vain soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Alla listattuna löytyvät kaikki Oulun yliopiston suomenkieliset ja kansainväliset maisteriohjelmat.

Lue myös maisterikoulutuksen hakuohjeet.

Kasvatusalat

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma

Kasvatustieteet, Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

Education and Globalization, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

Learning, Education and Technology, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

Luokanopettajan maisteriohjelma

Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus, Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

Luokanopettaja, Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Erityislastentarhanopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

Humanistiset alat

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aate- ja oppihistoria, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kulttuuriantropologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma

Englantilainen filologia, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Germaaninen filologia, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kirjallisuus, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Yhteiskunnalliset alat

Historian, kulttuurin ja viestinnän maisteriohjelma

Informaatiotutkimus, Historian, kulttuurin ja viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Tiedeviestintä, Historian, kulttuurin ja viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Taloustieteen maisteriohjelma

Economics, Master's Programme in Economics, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 y)

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Laskentatoimen maisteriohjelma

Financial and Management Accounting, Master's Programme in Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) (2y)

Laskentatoimi, Laskentatoimen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2v)

Markkinoinnin maisteriohjelma

Marketing, Master's Programme in Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration) (2y)

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma

International Business Management, Master's Programme in International Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration) (2y)

Rahoituksen maisteriohjelma

Finance, Master's Programme in Finance, Master of Science (Economics and Business Administration) (2y)

Luonnontieteet

Biokemian maisteriohjelma

Biokemia, Biokemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Protein Science and Biotechnology, Master's Programme in Biochemistry, Master of Science (2y)

Molecular Medicine, Master's Programme in Biochemistry, Master of Science (2y)

Molecular Medicine, double degree, Master's Programme in Biochemistry, Master of Science (2y)

Biologian maisteriohjelma

Biologia, Biologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Ecology and Population Genetics, Master's Programme in Biology, Master of Science (2y)

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Fysiikka, Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Geotieteiden maisteriohjelma

Geotieteet, Geotieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Geosciences, Double Degree, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2y)

Mineral Resources and Sustainable Mining, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2y)

Kemian maisteriohjelma

Kemia, Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Maantieteen maisteriohjelma

Maantiede, Maantieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Geography - Specialization on Tourism Geographies, Double Degree, Master's Programme in Geography, Master of Science (2y)

Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma

Matemaattiset tieteet, Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelma

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Wireless Communications Engineering, Master's Programme in Electrical Engineering, Master of Science (Technology) (2y)

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri

Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Software, Systems and Services Development in the Global Environment, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (2y)

European Masters Programme in Software Engineering, double degree, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (2y)

Tietotekniikan maisteriohjelma

Tietotekniikka, Tietotekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Computer Science and Engineering, Master's Programme in Computer Science and Engineering, Master of Science (Technology) (2y)

Tekniikan alat

Arkkitehtuurin maisteriohjelma

Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin maisteriohjelma, arkkitehti (2v)

Architecture, Master's Programme in Architecture, Master of Science (Architecture) (2v)

Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma

Kaivos- ja rikastustekniikka, Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Mining Technology and Mineral Processing, double degree, Master's Programme in Mining Technology and Mineral Processing, Master of Science (Technology) (2y)

Konetekniikan maisteriohjelma

Konetekniikka, Konetekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Prosessitekniikan maisteriohjelma

Prosessitekniikka, Prosessitekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelma

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Tuotantotalouden maisteriohjelma

Tuotantotalous, Tuotantotalouden maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Product Management, Master's Programme in Industrial Engineering and Management, Master of Science (Technology) (2y)

Ympäristötekniikan maisteriohjelma

Ympäristötekniikka, Ympäristötekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Environmental Engineering, Master's Programme in Environmental Engineering, Master of Science (Technology) (2y)

Terveys- ja hyvinvointialat

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma

Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri TAI terveystieteiden maisteri (2v)

Biomedical Engineering, Master's Programme in Biomedical Engineering, Master of Science (Tehnology) OR Master of Health Sciences (2y)

Viimeksi päivitetty: 9.2.2018