University of Oulu, 2017

Mentorointi

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön ja opiskelijan noin puoli vuotta kestävä vuorovaikutussuhde, jossa kokenut henkilö, mentori, tukee kokemattomampaa, aktoria. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoroinnin  tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija eli aktori asettaa mentoroinnille tavoitteet, jotka kertoo mentorilleen. Aktorin tehtävänä on olla aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli. Aktori kertoo tavoitteistaan mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin sekä reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista. Tyypillisiä kysymyksiä mentoriparin keskinäisissä tapaamisissa ovat ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen, vahvuudet/puutteet omassa osaamisessa ja niiden täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana, osaamisen artikuloiminen, työnhaun asiakirjat tai työuran ja perheen yhteensovittaminen.

Mentorit ovat olla mukana omana itsenään. He jakavat asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Mentori on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin avulla aktori pääsee kohti sen potentiaalin saavuttamista, joka hänessä on. Mentori voi myös itse tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (aloitustilaisuus, välitapaaminen, päätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia. Yleinen tapaamistiheys on kerran kuukaudessa. Sekä mentorien että aktorien on sitouduttava vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen.

 

Mentoroinnin alustava aikataulu lukuvuonna 2018-2019: maisterivaiheen opiskelijat ja heidän mentorinsa

Jatko-opiskelijoiden mentoroinnin aikataulu vahvistetaan tällä sivulle mahdollisimman pian. 

8. –29.10. klo 12
Hakuaika/opiskelijat. Alustavasti hakuaika on sama sekä maisterivaiheen että jatko-opiskelijoille.
Mentorit voivat ilmoittautua tällä lomakkeella. Jätä hakemuksesi 2.11. mennessä, jos haluat olla toiminnassa mukana lukuvuonna 2018-2019. Jos haluat osallistua toimintaan myöhemmin, voit jättää hakemuksesi koska tahansa.

9.10.2018 Infotilaisuus opiskelijoille, Tellus Innovation Arena / Stage
14.00 suomeksi
15.00 englanniksi
Mentori: tulemme mielellämme pitämään lyhyen infon mentoroinnista organisaatioosi. Pyydä esittely osoitteesta alumni@oulu.fi.

29.10.
Opiskelijat saavat sähköpostilla tarkan haastatteluajan. Kaikki mentorointiin hakeneet opiskelijat haastatellaan. 

31.10.-2.11.2018, opiskelijoiden haastattelut, Tellus Innovation Arena / Horizon
Opiskelijoiden haastattelut päivittäin kahdeksan ja neljän välillä. Saat tarkan haastatteluajan sähköpostitse 29.10. 
Mentoreita ei haastatella.

13.11.2018
Valinnoista ilmoitetaan kaikille mukaan hakeneille opiskelijoille ja mentoreille.

30.11.2018 Aktorien (opiskelijoiden) perehdytys, Tellus Innovation Arena Stage    
9.00 suomeksi
10.00 englanniksi

4.12.2018 16.30 / 17.15, paikka vahvistetaan myöhemmin
Aloitustapaaminen kaikille mentoreille ja aktoreille
Mentorien kanssa aloitetaan klo 16.30, aktorit liittyvät mukaan noin klo 17.15

Mentorparin keskinäisiä tapaamisia, yleensä kerran kuukaudessa, vähintään kolme kertaa mentoroinnin aikana

12.2.2019 16.30 Tellus Innovation Arena / Stage
Välitapaaminen kaikille mentoreille ja aktoreille. Tapaamiseen voi osallistua, vaikka oma aktori/mentori ei pääsisi mukaan.

Mentorparin tapaamiset jatkuvat

25.4.2019 Tellus Innovation Arena / Stage  
Lopputapaaminen kaikille mentoreille ja aktoreille. Mentorointi päättyy.

 

 

 

 

Mentoriksi opiskelijalle?

Kaipaamme mentoripooliin lisää erityisesti mentoreita, joilla on opiskelutausta luonnontieteissä: biologeja, maantieteilijöitä, matemaatikkoja, fyysikkoja, kemistejä, biokemistejä. Myös humanististen ja kasvatustieteiden saralla mentoreita on vähän. Kauppatieteiden puolelta on tarvetta erityisesti rahoituksen ja laskentatoimen mentoreille, jotka ovat valmiita mentoroimaan kv-opiskelijaa (mentorointikieli englanti).

Mentoriksi voi ryhtyä kuka tahansa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on muutama vuosi työkokemusta. Jatko-opiskelijan mentoreilta toivotaan pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa. Tutkinnon ei tarvitse olla Oulun yliopistosta. Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin. Sopivaa aktoria ei välttämättä löydy joka lukuvuosi, sillä opiskelijoiden opiskelualoissa ja toiveissa mentoroinnille on huomattavia eroja vuosien välillä. Yliopisto on yhteydessä kaikkiin mukaan ilmoittautuneisiin ja vahvistaa tilanteen aina opiskelijavalintojen selvittyä.

Mentoreita tarvitaan suurista ja pk-yrityksistä, julkishallinnosta, järjestöistä ja yrittäjistä kaikilta aloilta. Mentoreilta toivotaan muutaman vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen. Mentorin tulee olla valmis tapaamaan aktoriaan vähintään kolme kertaa mentoroinnin aikana. Muutoin mentoriksi ryhtymiseen riittää mielenkiinto ja valmius jakaa avoimesti omaa kokemustaan opiskelijalle. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita. Mentorin ei tarvitse olla Oulun yliopiston alumni. Mentoroinnissa on joka vuosi mukana opiskelijoita, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, joten mentorin ei tarvitse asua Oulussa. Mikäli kasvokkaistapaamiset eivät ole mahdollisia, mentori ja opiskelija voivat keskustella esimerkiksi Skypellä.

Yliopisto valitsee mentorointiparit mentorien ja opiskelijoiden antamien tietojen perusteella. Opiskelijat myös haastatellaan ennen mentorointiparien yhdistämistä; mentoreita ei haastatella. Yleensä mentorit ovat valmistuneet samasta koulutusohjelmasta kuin mentoroitava (opiskelija eli aktori). Joskus opiskelualaa tärkeämpää on muu seikka, esimerkiksi mentorin yrittäjäkokemus.

Alumneille lähetetään tietoa käynnistyvistä mentorointiohjelmista alumnien uutiskirjeessä, jonka saa liittymällä alumniverkostoon.

 

Opiskelija: hae mukaan mentorointiin aktoriksi

Hakuaika mentorointiin on maisterivaiheen opiskelijoille lukuvuoden alkupuolella. Haun aukeamisesta ilmoitetaan tällä sivulla sekä esimerkiksi Toodossa. Jatko-opiskelijoilla voi olla erillinen hakuaika; tutkijakoulu ilmoittaa haun aukeamisesta tohtoriopiskelijoille. Hakuajan alettua järjestetään infotilaisuus, johon hakijan (sekä maisterivaiheen että jatko-opiskelijoiden) on suositeltavaa osallistua. Kaikki mentorointiin hakeneet opiskelijat haastatellaan. Valinnat ilmoitetaan kaikille hakijoile. Mukaan valitut opiskelijat perehdytetään mentorointiin.

Mentorointiin voi osallistua vain kerran opintojen aikana. Jatko-opiskelijat voivat osallistua myös tohtoriopintojensa aikana, vaikka olisivat osallistuneet mentorointiin maisterivaiheen opintojen aikana.

Maisterivaiheen mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkinnon on oltava valmis. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Etusijalla valinnassa ovat opinnoissa pisimmälle edenneet sekä ne hakijat, joiden työelämäkokemus on vähäistä tai kokemusta esimerkiksi oman alan töistä ei juurikaan ole. Jos tuleva työelämään siirtyminen mietityttää ja tuntuu, että omaa osaamista on vaikea hahmottaa eikä siitä osaa kertoa muille, työhakemuksen kirjoittaminen on hankalaa, työhaastattelu tuntuu kaukaiselta haaveelta, mentoroinnista on apua.

Mentoroinnissa keskustelet mentorin kanssa haluamistasi asioista uraan ja opiskeluihin liittyen. Mentorisi saat mentorointiin mukaan hakeneiden mentorien joukosta. Yliopisto päättää mentoriparit. Mentorillasi on takana työuraa useampi vuosi ja hän on usein Oulun yliopiston alumni.

Mitä enemmän oman tulevaisuuden kohdalla on kysymysmerkkejä, sitä suositeltavampaa on hakea mukaan mentorointiin. Mentori ei ratkaise tulevaisuuteesi liittyviä kysymyksiä eikä anna valmiita vastauksia. Mentorointi kuitenkin parantaa ja selkeyttää aktorin ymmärrystä itsestään, osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan sekä kykyä kommunikoida niistä.

Mentoroinnissa on kyse henkilökohtaisesta kehityksestä, oman itsensä, tavoitteiden ja mahdollisuuksien paremmasta hahmottamisesta, joka syntyy tavoitteellisten, suunnittelemiesi mentorointikeskustelujen kautta. Mentoroinnissa sinulle ei tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa eikä niitä tule mentorilta pyytää. Mentorointi vaatii opiskelijalta motivaatiota ja työtä koko mentoroinnin ajan: hakijan on oltava kiinnostunut oman uran suunnittelusta, motivoitunut oppimaan ja kehittämään itseään sekä valmis sitoutumaan mentorointisuhteeseen. Mentorointi vaatii sinulta koko mentorointikauden ajan työtä ja vastuun kantamista: määrität tavoitteesi mentoroinnille, suunnittelet jokaisen tapaamisen keskustelurungon (agendan) mahdollisesti toisen opiskelijan kanssa, valmistaudut tapaamisiin, huolehdit aikatauluista ja pidät kiinni sovituista asioista. Mentori ei anna sinulle vastauksia, mitä kursseja sinun pitää suorittaa, mitä valintoja sinun tulee tehdä opintojesi tai elämäsi suhteen tai mitä yksittäisiä asioita tehdä, jotta saat haluamasi työpaikan tai lentävän lähdön urallesi. Keskustelujen kautta sinun tulee itse päästä selville, mitä tahdot tulevaisuudeltasi ja mitä teet, jotta pääset etenemään haluamaasi suuntaan.

 

Lisätietoja

Karoliina Kekki, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Tutkijakoulu, UniOGS (jatko-opiskelijoiden mentorointi): teemu.pennanen, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 24.7.2018