Mentorointi

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön ja opiskelijan noin puoli vuotta kestävä vuorovaikutussuhde, jossa kokenut henkilö, mentori, tukee kokemattomampaa, aktoria. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoroinnin  tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija eli aktori asettaa mentoroinnille tavoitteet, jotka kertoo mentorilleen. Aktorin tehtävänä on olla aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli. Aktori kertoo tavoitteistaan mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin sekä reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista.

Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin avulla aktori pääsee kohti sen potentiaalin saavuttamista, joka hänessä on - ja myös mentori voi tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, pätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia, yleensä kolmesta kahdeksaan.

Opiskelijan ja mentorin keskinäiset keskustelut ovat mentoroinnin pääsisältö. Opiskelija määrittelee mentoroinnille tavoitteet ja suunnittelee sen perusteella agendan kullekin tapaamiselle mentorinsa kanssa. Tyypillisiä kysymyksiä ovat ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen, vahvuudet/puutteet omassa osaamisessa ja niiden täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana, osaamisen artikuloiminen, työnhaun asiakirjat tai työuran ja perheen yhteensovittaminen.

 

Mentoroinnin aikataulu lukuvuonna 2017-2018: maisterivaiheen opiskelijat ja heidän mentorinsa

4.9.-21.9. klo 12
Hakuaika/opiskelijat. Hakuaika on sama sekä maisterivaiheen että jatko-opiskelijoille.
Mentorit voivat ilmoittautua tällä lomakkeella. Mentoreille ei ole hakuaikaa; mentorit voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin ympäri vuoden.

19.9. Infotilaisuus/opiskelijat, Tellus Innovation Arena / Stage
9.00 suomeksi, 9.30 englanniksi
14.00 suomeksi, 14.30 englanniksi

27.9.2017 8.00-16.00, Tellus Innovation Arena / Aspire, Brisk, Frost
Haastattelut/opiskelijat. Tarkka haastatteluaika ilmoitetaan hakijoille hakuajan päätyttyä.
Mentoreita ei haastatella.

6.10.2017
Valinnoista ilmoitetaan sekä opiskelijoille että mentoreille.

17.10.2017
Aloitustilaisuus, Tellus Innovation Arena / Stage
Mentorien kanssa aloitetaan 16.30, aktorit liittyvät mukaan noin 17.15

Mentorparin keskinäisiä tapaamisia

23.1.2018
16.30 Välitapaaminen, Tellus Innovation Arena / Stage

Mentorparin tapaamiset jatkuvat

17.4.2018
16.30 Päätöstilaisuus, Tellus Innovation Arena / Stage
 

Mentoroinnin aikataulu lukuvuonna 2017-2018: jatko-opiskelijat ja heidän mentorinsa

4.9.-21.9. klo 12
Hakuaika/opiskelijat. Hakuaika on sama sekä maisterivaiheen että jatko-opiskelijoille.
Mentorit voivat ilmoittautua tällä lomakkeella. Mentoreille ei ole hakuaikaa; mentorit voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin ympäri vuoden.

19.9. Infotilaisuus/opiskelijat, Tellus Innovation Arena / Stage
9.00 suomeksi, 9.30 englanniksi
14.00 suomeksi, 14.30 englanniksi

27.9.2017 8.00-16.00, Tellus Innovation Arena / Aspire, Brisk, Frost
Haastattelut/opiskelijat. Tarkka haastatteluaika ilmoitetaan hakijoille hakuajan päätyttyä.
Mentoreita ei haastatella.

28.11.2017 16.30, paikka ilmoitetaan osallistujille
Aloitustilaisuus
Mentorien kanssa aloitetaan 16.30, aktorit liittyvät mukaan noin 17.15

Mentorparin keskinäisiä tapaamisia

27.2.2018
16.30 Välitapaaminen, Tellus Innovation Arena / Stage

Mentorparin tapaamiset jatkuvat

29.5.2018
16.30 Päätöstilaisuus, Tellus Innovation Arena / Stage

 

Mentoriksi opiskelijalle?

Kaipaamme mentoripooliin lisää erityisesti mentoreita, joilla on opiskelutausta luonnontieteissä: biologeja, maantieteilijöitä, matemaatikkoja, fyysikkoja, kemistejä, biokemistejä. Myös humanististen ja kasvatustieteiden saralla mentoreita on vähän. Kauppatieteiden puolelta on tarvetta erityisesti rahoituksen ja laskentatoimen mentoreille, jotka ovat valmiita mentoroimaan kv-opiskelijaa (mentorointikieli englanti).

Mentoriksi voi ryhtyä kuka tahansa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on muutama vuosi työkokemusta. Jatko-opiskelijan mentoreilta toivotaan pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa. Tutkinnon ei tarvitse olla Oulun yliopistosta. Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin. Kaikille mentoreille ei aina löydy aktoria, sillä opiskelijoiden opiskelualoissa ja toiveissa mentoroinnille on huomattavia eroja vuosien välillä. Yliopisto on yhteydessä kaikkiin mukaan ilmoittautuneisiin ja vahvistaa tilanteen aina opiskelijavalintojen selvittyä, yleensä lokakuun alussa.

Mentoreita tarvitaan suurista ja pk-yrityksistä, julkishallinnosta, järjestöistä ja yrittäjistä kaikilta aloilta. Mentoreilta toivotaan muutaman vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen. Mentorin tulee olla valmis tapaamaan aktoriaan vähintään kolme kertaa mentoroinnin aikana. Muutoin mentoriksi ryhtymiseen riittää mielenkiinto ja valmius jakaa avoimesti omaa kokemustaan opiskelijalle. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita. Mentorin ei tarvitse olla Oulun yliopiston alumni. Mentoroinnissa on joka vuosi mukana opiskelijoita, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, joten mentorin ei tarvitse asua Oulussa. Mikäli kasvokkaistapaamiset eivät ole mahdollisia, mentori ja opiskelija voivat keskustella esimerkiksi Skypellä.

Yliopisto valitsee mentorointiparit mentorien ja opiskelijoiden antamien tietojen perusteella. Opiskelijat myös haastatellaan ennen mentorointiparien yhdistämistä; mentoreita ei haastatella. Yleensä mentorit ovat valmistuneet samasta koulutusohjelmasta kuin mentoroitava (opiskelija eli aktori). Joskus opiskelualaa tärkeämpää on muu seikka, esimerkiksi mentorin yrittäjäkokemus.

Alumneille lähetetään tietoa käynnistyvistä mentorointiohjelmista alumnien uutiskirjeessä, jonka saa liittymällä alumniverkostoon.

 

Opiskelija: hae mukaan mentorointiin aktoriksi

Hakuaika mentorointiin on maisterivaiheen opiskelijoille vuosittain elo-syyskuussa ja jatko-opiskelijoille joko touko-kesäkuussa tai elo-syyskuussa. Haun aukeamisesta ilmoitetaan tällä sivulla sekä esimerkiksi Toodossa; tutkijakoulu ilmoittaa haun aukeamisesta tohtoriopiskelijoille. Hakuajan alettua järjestetään infotilaisuus, johon hakijan on suositeltavaa osallistua. Hakijat haastatellaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnat. Mukaan valitut opiskelijat perehdytetään mentorointiin.

Mentorointiin voi osallistua vain kerran opintojen aikana. Jatko-opiskelijat voivat osallistua myös tohtoriopintojensa aikana, vaikka olisivat osallistuneet mentorointiin maisterivaiheen opintojen aikana. 

Maisterivaiheen mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkinnon on oltava valmis. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Etusijalla valinnassa ovat opinnoissa pisimmälle edenneet sekä ne hakijat, joiden työelämäkokemus on vähäistä tai kokemusta esimerkiksi oman alan töistä ei juurikaan ole. Jos tuleva työelämään siirtyminen mietityttää ja tuntuu, että omaa osaamista on vaikea hahmottaa eikä siitä osaa kertoa muille, työhakemuksen kirjoittaminen on hankalaa, työhaastattelu tuntuu kaukaiselta haaveelta - hae ihmeessä mukaan! Mitä enemmän oman tulevaisuuden kohdalla on kysymysmerkkejä, sitä todennäköisemmin mentorointi auttaa sinua eteenpäin.

Mentorointi parantaa ja selkeyttää aktorin ymmärrystä itsestään, osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan sekä kykyä kommunikoida niistä. Mentorointiohjelmassa keskustelet mentorin kanssa haluamistasi asioista uraan ja opiskeluihin liittyen. Mentorisi saat mentorointiin mukaan hakeneiden mentorien joukosta. Yliopisto päättää mentoriparit. Mentorillasi on takana työuraa useampi vuosi ja hän on usein Oulun yliopiston alumni.

Mentoroinnissa on kyse henkilökohtaisesta kehityksestä, oman itsensä, tavoitteiden ja mahdollisuuksien paremmasta hahmottamisesta, joka syntyy tavoitteellisten, suunnittelemiesi mentorointikeskustelujen kautta. Mentoroinnissa sinulle ei tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa eikä niitä tule mentorilta pyytää. Mentorointi vaatii opiskelijalta motivaatiota ja työtä koko mentoroinnin ajan: hakijan on oltava kiinnostunut oman uran suunnittelusta, motivoitunut oppimaan ja kehittämään itseään sekä valmis sitoutumaan mentorointisuhteeseen. Mentorointi vaatii sinulta koko mentorointikauden ajan työtä ja vastuun kantamista: määrität tavoitteesi mentoroinnille, suunnittelet jokaisen tapaamisen keskustelurungon (agendan) mahdollisesti toisen opiskelijan kanssa, valmistaudut tapaamisiin, huolehdit aikatauluista ja pidät kiinni sovituista asioista. Mentori ei anna sinulle vastauksia, mitä kursseja sinun pitää suorittaa, mitä valintoja sinun tulee tehdä opintojesi tai elämäsi suhteen tai mitä yksittäisiä asioita tehdä, jotta saat haluamasi työpaikan tai lentävän lähdön urallesi. Keskustelujen kautta sinun tulee itse päästä selville, mitä tahdot tulevaisuudeltasi ja mitä teet, jotta pääset etenemään haluamaasi suuntaan.

 

Lisätietoja

Karoliina Kekki, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Tutkijakoulu, UniOGS (jatko-opiskelijoiden mentorointi): teemu.pennanen, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 6.2.2018