Mentorointi

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön ja opiskelijan noin puoli vuotta kestävä vuorovaikutussuhde, jossa kokenut henkilö, mentori, tukee kokemattomampaa, aktoria. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoroinnin  tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija eli aktori asettaa mentoroinnille tavoitteet, jotka kertoo mentorilleen. Aktorin tehtävänä on olla aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli. Aktori kertoo tavoitteistaan mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin sekä reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista.

Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin avulla aktori pääsee kohti sen potentiaalin saavuttamista, joka hänessä on - ja myös mentori voi tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, pätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia, yleensä kolmesta kahdeksaan.

Opiskelijan ja mentorin keskinäiset keskustelut ovat mentoroinnin pääsisältö. Opiskelija määrittelee mentoroinnille tavoitteet ja suunnittelee sen perusteella agendan kullekin tapaamiselle mentorinsa kanssa. Tyypillisiä kysymyksiä ovat ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen, vahvuudet/puutteet omassa osaamisessa ja niiden täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana, osaamisen artikuloiminen, työnhaun asiakirjat tai työuran ja perheen yhteensovittaminen.

 

Mentoroinnin aikataulu lukuvuonna 2017-2018

6.10.2016
Valinnoista ilmoitetaan sekä opiskelijoille että mentoreille

17.10.2017
Aloitustilaisuus, Tellus Innovation Arena / Stage
Mentorien kanssa aloitetaan 16.30, aktorien liittyvät mukaan noin 17.15

Mentorparin keskinäisiä tapaamisia

23.1.2018 
Välitapaaminen, Tellus Innovation Arena / Stage

Mentorparin tapaamiset jatkuvat

17.4.2018
16.30 Päätöstilaisuus, Tellus Innovation Arena / Stage
 

Mentoriksi opiskelijalle?

Mentoriksi voi ryhtyä kuka tahansa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on useampi vuosi työkokemusta. Jatko-opiskelijan mentoreilta toivotaan pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa. Tutkinnon ei tarvitse olla Oulun yliopistosta. Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin. Kaikille mentoreille ei aina löydy aktoria. Yliopisto on yhteydessä kaikkiin mukaan ilmoittautuneisiin ja vahvistaa tilanteen lokakuussa.

Yliopisto valitsee mentorointiparit mentorien ja opiskelijoiden antamien tietojen perusteella. Opiskelijat myös haastatellaan ennen mentorointiparien yhdistämistä. Yleensä mentorit ovat valmistuneet samasta koulutusohjelmasta kuin mentoroitava (opiskelija eli aktori). Joskus opiskelualaa tärkeämpää on muu seikka, esimerkiksi mentorin yrittäjäkokemus.

Mentoreita tarvitaan niin suur- kuin pk-yrityksistä, julkishallinnosta, järjestöistä kuin yrittäjistäkin. Mentoreilta toivotaan vähintään viiden vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen. Muutoin mentoriksi ryhtymiseen riittää mielenkiinto ja valmius jakaa avoimesti omaa kokemustaan opiskelijalle. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita. Mentorin ei tarvitse olla Oulun yliopiston alumni. Mentorin olisi hyvä asua Oulussa tai olla valmis tulemaan Ouluun tapaamaan opiskelijaa ainakin pariin kertaan; mentori ja opiskelija voivat keskustella myös esimerkiksi Skypellä tai somessa.

Alumneille lähetetään tietoa käynnistyvistä mentorointiohjelmista alumnien uutiskirjeessä, jonka saa liittymällä alumniverkostoon.

 

Opiskelija: hae mukaan mentorointiin aktoriksi

Hakuaika mentorointiin on vuosittain elo-syyskuussa. Haun aukeamisesta ilmoitetaan opiskelijoiden uutiskirjeessä. Hakuajan alettua järjestetään infotilaisuus, johon kaikkien hakijoiden on suositeltavaa osallistua. Mukaan hakeneet opiskelijat haastatellaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnat. Mukaan valitut opiskelijat perehdytetään mentorointiin. Mentorointiin voi osallistua vain kerran opintojen aikana. Jatko-opiskelijat voivat osallistua myös tohtoriopintojensa aikana, vaikka olisivat osallistuneet mentorointiin maisterivaiheen opintojen aikana. 

Maisterivaiheen mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkinnon on oltava valmis. Etusijalla ovat opinnoissa pisimmälle edenneet. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) toteuttaa mentorointia jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijoiden mentoroinnin hakuaika on joko keväällä tai syksyllä. Tutkijakoulu ilmoittaa haun aukeamisesta tohtoriopiskelijoille.

Mentorointi parantaa ja selkeyttää aktorin ymmärrystä itsestään, osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan sekä kykyä kommunikoida niistä. Mentorointiohjelmassa keskustelet mentorin kanssa haluamistasi asioista uraan ja opiskeluihin liittyen. Mentorisi saat mentorointiin mukaan hakeneiden mentorien joukosta. Yliopisto päättää mentoriparit. Mentorillasi on takana työuraa useampi vuosi ja hän on usein Oulun yliopiston alumni.

Mentoroinnissa on kyse henkilökohtaisesta kehityksestä, oman itsensä, tavoitteiden ja mahdollisuuksien paremmasta hahmottamisesta, joka syntyy tavoitteellisten, suunnittelemiesi mentorointikeskustelujen kautta. Mentoroinnissa sinulle ei tarjota työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa eikä niitä tule mentorilta pyytää. Mentorointi vaatii opiskelijalta työtä koko mentoroinnin ajan: hakijan on oltava kiinnostunut oman uran suunnittelusta, motivoitunut oppimaan ja kehittämään itseään sekä valmis sitoutumaan mentorointisuhteeseen. Mentorointi vaatii sinulta koko mentorointikauden ajan työtä ja vastuun kantamista: määrität tavoitteesi mentoroinnille, suunnittelet jokaisen tapaamisen keskustelurungon (agendan) mahdollisesti toisen opiskelijan kanssa, valmistaudut tapaamisiin, huolehdit aikatauluista ja pidät kiinni sovituista asioista. Mentori ei anna sinulle vastauksia, mitä kursseja sinun pitää suorittaa, mitä valintoja sinun tulee tehdä opintojesi tai elämäsi suhteen tai mitä yksittäisiä asioita tehdä, jotta saat haluamasi työpaikan tai lentävän lähdön urallesi. Keskustelujen kautta sinun tulee itse päästä selville, mitä tahdot tulevaisuudeltasi ja mitä teet, jotta pääset etenemään haluamaasi suuntaan.

 

Lisätietoja

Karoliina Kekki, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Kaisa Pappila, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Tutkijakoulu, UniOGS (jatko-opiskelijoiden mentorointi): Kaisa-Leena Huttunen, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.8.2017