Mentorointi

Mentorointi on työelämään siirtyneen alumnin ja valmistumisvaiheen opiskelijan noin puoli vuotta kestävä keskustelusuhte. Mentoroinnin  tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä  kysymyksissä. Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia, yleensä kolmesta kahdeksaan.

Opiskelijan ja mentorin keskinäiset keskustelut ovat mentoroinnin pääsisältö. Opiskelija määrittelee itse, mistä aiheista hän mentorinsa kanssa haluaa keskustella. Tyypillisiä kysymyksiä ovat ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen, vahvuudet/puutteet omassa osaamisessa ja niiden täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana, osaamisen artikuloiminen, työnhaun asiakirjat tai työuran ja perheen yhteensovittaminen. Yleensä mentori on valmistunut samalta alalta kuin opiskelijansakin, mutta joskus opiskelija esittää mentorille muita, opintoalaa tärkeämpiä toiveita (esimerkiksi omakohtainen yrittäjäkokemus).

Opiskelija: hae mukaan mentorointiin aktoriksi

Mentorointiohjelmassa keskustelet mentorin kanssa haluamistasi asioista uraan ja opiskeluihin liittyen. Suunnittelet jokaiselle tapaamiselle keskustelurungon. Määrittelet tavoitteesi mentoroinnille ja jokaiselle tapaamiselle.

Mentorisi saat mentorointiin mukaan hakeneiden mentorien joukosta. Mentorillasi on takana työuraa vähintään viisi vuotta ja hän on usein Oulun yliopiston alumni. Hakuaika on vuosittain elo-syyskuussa.

Maisterivaiheen mentorointiin voivat hakea kaikkien oppiaineiden opiskelijat, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkinnon on oltava valmis. Hakijan on oltava kiinnostunut oman uran suunnittelusta, motivoitunut oppimaan ja kehittämään itseään sekä valmis sitoutumaan mentorointisuhteeseen. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) toteuttaa mentorointia jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijoiden mentoroinnin hakuaika on keväisin.

Sekä maisteri- että jatko-opiskelijat saavat tiedon mentorointihaun aukeamisesta muun muassa opiskelijoiden uutiskirjeessä. Hakuajan alettua järjestetään infotilaisuus, johon kaikkien hakijoiden on suositeltavaa osallistua.

Alumni: mentoriksi opiskelijalle?

Alumneille lähetetään tietoa käynnistyvistä mentorointiohjelmista alumnien uutiskirjeessä, jonka saa liittymällä alumniverkostoon. Kaikki alumnit voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin. Mentoreita tarvitaan niin liike-elämästä kuin julkishallinnosta sekä esimerkiksi yrittäjäjistä. Mentoreilta toivotaan vähintään viiden vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen. Muutoin mentoriksi ryhtymiseen riittää mielenkiinto ja valmius jakaa avoimesti omaa kokemustaan opiskelijalle. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita. Mentorin ei tarvitse olla Oulun yliopiston alumni. Mentorin olisi hyvä asia Oulussa mutta välttämätöntä se ei oleOulussa, vaan mentori ja opiskelija voivat keskustella esimerkiksi Skypellä. Yleensä mentorit ovat valmistuneet samasta koulutusohjelmasta kuin mentoroitava (opiskelija eli aktori).

Lisätietoja

Kaisa Pappila, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Karoliina Kekki, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Kauppakorkeakoulu: Pia Heikkinen, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
Tutkijakoulu, UniOGS (jatko-opiskelijoiden mentorointi): Kaisa-Leena Huttunen, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017