Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varanto, joka mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyön, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia. Oulun yliopistossa on useita korkeatasoisia, monitieteistä tutkimusta tukevia infrastruktuureja, joita kehitetään jatkuvasti palvelemaan mahdollisimman laajaa käyttäjäjoukkoa, mukaan lukien ympäröivä elinkeinoelämä ja yritykset.

Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien FIRI-tiekartta on suunnitelma seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Vuoden 2014 tiekartassa Oulun yliopisto on mukana 12 kansallisessa infrastruktuuriverkostossa. Näistä 10 on hyväksytty kansainväliselle ESFRI-tiekartalle (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ja verkostoista neljän kansallinen koordinaatio hoidetaan Oulun yliopistosta.