Opinto-oikeus ja ilmoittautuminen

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opinto-oikeudella opiskeleva, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Sen sijaan avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opiskelijat, myös MBA-opiskelijat, eivät ilmoittaudu yliopistoon.

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehnyt opiskelija voi osallistua opetukseen. Kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä ja maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hän menettää opiskeluoikeutensa. Samalla hän menettää käyttäjätunnuksen yliopiston tietojärjestelmiin. Tunnus on edellytyksenä sähköpostin ja WebOodin käyttöön sekä pääsyyn kirjaston tietokantaan. Myös opintotuen maksatus lakkaa. Opiskeluoikeuden menettämisen jälkeen ilmoittautuminen edellyttää uudelleenkirjaamismaksun maksamista 35 € (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

Ilmoittautuminen 2017-2018

Ilmoittautumisaika vanhoilla opiskelijoilla lukuvuodelle 2017–18 alkaa 2.5.2017 ja päättyy 12.9.2017.

Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä:

Opiskelijakeskus
Opintoasiat
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

puh. 029 448 4035
sähköposti: opintoasiat(at)oulu.fi
Käyntiosoite: KE1020, Opintokatu, Linnanmaa

10.5.2016

Uudet opiskelijat | Opiskelupaikan vastaanottaminen ja yliopistoon ilmoittautuminen

Kaikkien valinnoissa hyväksyttyjen uusien opiskelijoiden tulee vastaanottaa opiskelupaikka ja ilmoittautua yliopistoon.

Opintoasioiden lomakkeet