Opiskelun tuki

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opiskelun tueksi monia palveluja tutkinto-ohjelmissa sekä yliopistotasolla. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa ja tilanteissa, kuten esimerkiksi opintojen suunnittelussa ja ajanhallinnassa, opintojen etenemiseen sekä harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä, opinnäytetyön tekemisessä ja työelämään siirtymisessä.

Oman koulutusalan kysymyksissä neuvontaa ja ohjausta antavat omassa tutkinto-ohjelmassa ensisijaisesti omaopettajat ja opintoneuvojat sekä yksittäisen kurssin kohdalla kurssin opettaja. Yleisessä opiskeluun, opintoneuvontaan ja tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä tiedekunnan koulutuksen lähipalvelutiimiin.

Opiskelijakeskukseen on koottuna opiskelijoiden tarvitsemia keskeisiä yliopistotason palvelut kuten opintoasiat, harjoittelu, vaihto-opiskelu, opintotuki, ohjauspalvelut ja liikuntapalvelut. Tarkemmat tiedot palveluista ja aukioloajoista löydät opiskelijakeskuksen sivulta.

Linkit