Vaihtoehdot ja muutokset

Ilmoittautumisen vaihtoehdot ovat:

Poissaoloilmoituksen voi muuttaa läsnäoloilmoitukseksi myös varsinaisen ilmoittautumisajan ulkopuolella asioimalla koulutuksen lähipalveluissa. WebOodissa syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana aikana, kts. ilmoittautumisajat.

Syyslukukaudella tehty kevätlukukauden läsnäoloilmoitus voidaan muuttaa poissaoloilmoitukseksi kevään ilmoittautumisaikana, mikäli opiskelijalla ei ole tammikuun ajalta opintosuorituksia.

Syyslukukauden ilmoittautumista tai sen muutosta ei ole mahdollista tehdä joulukuun viimeisen päivän jälkeen eikä kevätlukukaudeksi toukokuun viimeisen päivän jälkeen. Mikäli opiskelijalle myönnetään uusi opiskeluoikeus, joka alkaa kesä-tai heinäkuussa, voi opiskelija ilmoittautua yliopistoon vielä kesä- tai heinäkuun aikana. Ilmoittautuminen tulee kuitenkin tehdä ennen kuin osallistuu esim. kesällä järjestettävään opetukseen.

Mikäli opiskelija ilmoittautuu valmistumislukuvuotta seuraavalle lukuvuodelle, eikä hänellä ole muuta opiskeluoikeutta yliopistoon, opiskelijan ilmoittautuminen perutaan ja opiskelijalle ilmoitetaan asiasta. Samoin menetelllään niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka luopuvat tutkinnonsuoritusoikeudestaan, mutta ovat ilmoittautuneet luopumistaan seuraavalle lukukaudelle.

1.8.2016 jälkeen opiskelijan on oltava lakiperusteisen poissaolon ajankohtana ilmoittautunut poissaolevaksi jotta tutkinnon suorittamisaika pitenee automaattisesti. Pidennyksenä huomioidaan vain ne lukukaudet, joiden osalta on olemassa ilmoittautumisaikana tehty poissaoloilmoittautuminen. Muutos koskee lakiperusteisia poissaoloja, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Huom! Poissaolevaksi ilmoittautuminen on mahdollista vain yliopiston määräämänä ilmoittautumisaikana. Lisätietoa tutkinnon suorittamisaika -sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 24.7.2018