Maksut ja uudelleenkirjaaminen

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2018-2019

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 109 euroa/lukuvuosi. Se sisältää 54 euron suuruisen terveydenhoitomaksun.

Lukukauden osalta jäsenmaksu on 54,50 euroa lukukautta kohden. Terveydenhoitomaksun osuus on 27 euroa/lukukausi.

Jos opiskelija opiskelee useammassa yliopistossa läsnäolevana, hänen tulee suorittaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu kaikkiin ylioppilaskuntiin kokonaisuudessaan. Toiseen kertaan maksetun terveydenhoitomaksuosuuden voi anoa takaisin siitä ylioppilaskunnasta, mihin se on maksettu viimeisenä.  Jäsenmaksun huojennusta tulee syyslukukauden osalta hakea 30.9.2018 mennessä ja kevätlukukauden osalta 31.1.2019 mennessä. Jatko-opiskelijan maksuun tämä ei vaikuta.

Jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville.

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on 55 €/ lukuvuosi,  27,50 €/ lukukausi. Jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS-maksun piiriin, eivätkä he siten ole myöskään  oikeutettuja YTHS:n tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin.

Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi ylioppilaskuntaan saavat halutessaan kuulua lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavat jatkotutkinto-opiskelijat, perustutkintoon tähtäävät yli kolme kuukautta opiskelevat ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat sekä freemoverit perustutkinto-opiskelijoina.

Seuraavilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi, koska opinnot ovat tavallisesti maksullisia, yleensä sivutoimisia ja laajuudeltaan vaihtelevia: Avoin yliopisto, kesäyliopisto, pätevöitymiskoulutus pääsääntöisesti, tutkintoon tähtäämättömät erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutus sekä JOO-opinto-oikeuden kaltaiset opiskelijat, koska ovat jo toisen ylioppilaskunnan jäseniä.

Ylioppilaskunnan tilinumero: Oulun Osuuspankki IBAN: FI20 5741 3620 0141 31

Uudelleenkirjaamismaksu

Ellei Oulun yliopiston opiskelija tee ilmoittautumisajan kuluessa läsnä- tai poissaoloilmoittautumista, menettää hän opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin hänen tulee maksaa 35 euron uudelleenkirjaamismaksu ja ilmoittautua uudelleen; tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelijoita että jatko-opiskelijoita. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

Saadakseen opiskeluoikeutensa takaisin tai poistuakseen passiivirekisteristä opiskelija täyttää 'Opiskeluoikeuden palautus' -hakemuksen OSAT-järjestelmässä.

Myös hakiessaan jatkoaikaa opiskeluoikeuteensa täytetään OSAT-järjestelmässä 'Lisäaikahakemus'.

Jos opiskeluoikeus on jo kirjoilta poistettu ja OSAT-hakemus hyväksytään, opiskelija saa ohjeen koulutuksen lähipalveluista uudelleenkirjaamismaksun maksamisesta. Ohje lähetetään ensisijaisesti yliopiston viralliseen opiskelijasähköpostiin, muotoa käyttäjätunnus@student.oulu.fi.

Opiskelija muutetaan läsnäolevaksi aikaisintaan siitä lukukaudesta lähtien, jonka aikana hän on ilmoittautunut.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018