Elinikäistä terveyttä edistävät molekylääriset ja ympäristötekijät

Luomme uutta tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja edistämme sen avulla elinikäistä terveyttä. Tutkimme ihmiselämää sikiönkehityksestä vanhuuteen saakka kohteina molekylääriset ja fysiologiset ominaisuudet sekä ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja psykososiaaliset tekijät. Yhdistämme ICT-osaamisen terveyden ja palvelujen tutkimukseen uusien innovaatioiden luomiseksi connected health -aihealueella.