Valintaperusteet ja -tulokset

Valintaohjeet tiedekunnittain

Valintakokeet

Valintakoeajat ja –paikat löydät yllä olevilta tiedekuntien sivuilta. Muistathan tulla kokeeseen ajoissa. Voit tutustua etukäteen paikkoihin kampuskarttojen avulla.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Hakija voi tietyin perustein hakea erityisjärjestelyjä valintakokeisiin toimittamalla hakemuksen Oulun yliopiston hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Tyypillisiä järjestelyjä voivat olla mm. lisäajan tai rauhallisen työskentelytilan järjestäminen valintakoetilanteessa. Järjestelyt ovat tapauskohtaisia ja erikseen sovittavissa. Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi löytyy lomakkeet-sivulta.

Valintatulokset

Valinnan tulokset ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostitse. Voit seurata valintojen etenemistä myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

Yhden opiskelupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös (38§ L558/2009) koskee kaikkia muita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakuja, paitsi siirtohakua. Säännös on lukukausikohtainen, joten hakija voi ottaa yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan sekä kevään että syksyn haussa.

Vuonna 2017 vastaanotetun korkeakoulupaikan vaikutus myöhemmissä valinnoissa

Korkeakoulut varaavat yhteishaun aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanottanutta henkilöä.

Jos otat kesän 2017 valinnoissa syksyllä 2017 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voit jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Oulun yliopiston aloituspaikkamäärät ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville ilmoitetaan hakukohteittain Opintopolussa.

Lue lisää opiskelijavalintojen uudistamisesta.

Oikaisupyyntö

Valintapäätösten julkistamisesta 14 päivän kuluessa hakijalla on mahdollisuus oikaisupyynnön jättämiseen. Opiskelija lähettää oikaisupyynnön kirjaamoon ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu eriäviä ohjeita oikaisupyynnön toimittamisesta.

Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen: 

Oulun yliopiston tutkintolautakunta/
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Lue lisää tutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

Viimeksi päivitetty: 17.1.2017