Valmistuminen

Yliopistotutkinnon suorittamiseen ja yliopistosta valmistumiseen liittyvistä asioista tiedotetaan tiedekuntakohtaisesti tiedekuntien verkkosivuilla. Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tutkintoa haetaan erillisellä lomakkeella, joka tulee toimittaa tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteeseen noin kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämispäivää. Katso omaa tiedekuntaasi koskevat tarkemmat ohjeet ja aikataulut ao linkeistä.

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin taitonsa. Tekstistä tarkastetaan siis sisällön lisäksi myös kieliasu. Kieliasu tarkastetaan vain kerran, tavallisesti kandidaatintutkinnon yhteydessä. Jotta kypsyysnäyte voidaan hyväksyä, on sen täytettävä kielelliset kriteerit, jotka on kirjattu Ohjeisiin kypsyysnäytteen kirjoittajalle. Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kieli määräytyy koulusivistyskielen perusteella.

Millä kielellä kypsyysnäyte tulee kirjoittaa? Pitääkö siitä aina tarkistaa kieli? Miten suoritetaan toisen kotimaisen kielen kurssi, jos on käynyt koulunsa ulkomailla? Mikä on riittävä lähtötaso? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy kattava ohjeistus kandidaatin tutkinnossa osoitettavien kielitaitovaatimusten osalta.

Huomaa, että jokaisella tiedekunnalla on omat toimintatapansa liittyen esimerkiksi siihen, milloin ja missä kypsyysnäyte kirjoitetaan. Opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin selvää näistä toimintatavoista omasta tiedekunnastaan. Lisätietoa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta löydät kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta.

Kandidaatin tutkinnon valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen. Tarkistathan hyvissä ajoin tiedekuntasi valmistumisaikataulun ja ohjeistuksen tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Tarkista tiedekuntasi tarkemmat ohjeet ja aikataulut tiedekuntasi verkkosivuilta.

Muualla suoritettujen opintojen koostaminen ja sisällyttäminen tutkintoon

Kun olet anomassa tutkintoa (joko kandidaatin, maisterin-, lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa) ja sinulla on opintoja joko avoimesta yliopistosta tai toisessa yliopistosta tai molemmista, joista olisi mahdollista saada sivuainekokonaisuus, pitää sinun pyytää niiden koostamista ja todistuksen antamista siitä yliopistosta tai avoimesta yliopistosta, jossa opinnot on suoritettu, kaksi viikkoa ennen kuin olet tilaamassa tutkintotodistusta tiedekunnasta.

Toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista sinun tulee toimittaa tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin (opintohallinnon palvelupisteeseen) todistus sekä suoritetusta kokonaisuudesta että siihen sisältyneistä opinnoista (opintorekisteriote) sekä suomeksi että englanniksi. Ennen kokonaisuuden kirjaamista oman yliopistosi opintosuoritusrekisteriin, sinun tulee myös selvittää etukäteen koulutussuunnittelijalta (opintoneuvojalta / amanuenssilta) tai tiedekunnan koulutuspäälliköltä, onko suorittamaasi sivuainekokonaisuutta mahdollisuutta sisällyttää hakemaasi tutkintoon (esim. maininta HOPS:ssa).

Mikäli kyse on yksittäisistä opintojaksoista joko avoimesta yliopistosta tai toisesta yliopistosta (kotimaasta tai ulkomailta) tai molemmista, pitää sinun pyytää koulutuksen lähipalveluista niiden kirjaamista opintosuoritusrekisteriisi myös kaksi viikkoa ennen kuin olet anomassa tutkintoa tiedekunnasta. Toisessa yliopistossa suoritetuista yksittäisistä opintojaksoista sinun tulee toimittaa sekä suomen- että englanninkielinen kyseisen yliopiston oikeaksi todistama opintorekisteriote. Lisäksi ennen opintojen kirjaamista sinun tulee selvittää koulutussuunnittelijalta tai tiedekunnan koulutuspäälliköltä, onko suorittamiasi opintoja mahdollista sisällyttää hakemaasi tutkintoon joko pääaineeseen, sivuaineeseen tai ns. vapaavalintaisiin opintoihin.

Kandidaatiksi valmistuttuasi vastaa Kandipalaute-kyselyyn

Suomalaissa yliopistoissa kerätään tietoa kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyydestä yliopistoonsa. Jokaiselle Oulun yliopistosta kandidaatiksi valmistuvalle opiskelijalle lähetetään kandipalaute-kysely sähköpostitse heti sen jälkeen, kun opiskelijan suorittama tutkinto on kirjattu Oodi-järjestelmään. Vastaathan kandipalaute-kyselyyn ennen kuin noudat tutkintotodistuksesi opintohallinnon palvelupisteestä. Jos olet pyytänyt todistuksesi toimittamista postitse, vastaathan myös siinä tapauksessa mahdollisimman pian. Lue lisää.

Viimeksi päivitetty: 19.5.2016