Opiskelijan arki ja hyvinvointi

Opiskelijan hyvinvointiin, elämänlaatuun ja opiskelukykyyn vaikuttavat useat eri elämänalueet kuten terveys, ihmissuhteet, ympäristö ja elintaso.

Linkkejä
Oulun yliopiston toimintaohjeita
21.6.2017

Työtapaturma

Tietoa opiskelijan vakuutuksesta esim. harjoitteluun liittyvissä tapaturmissa.