Esteetön opiskelu

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin.

Esteettömyystyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun esteiden poistamiseen. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen ongelmiin liittyvät erityiskysymykset ja mielenterveyteen liittyvät esteet. Esteetöntä opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella sekä ohjaushenkilökunnalle suunnatulla koulutuksella.

Yliopiston tilojen esteettömyys

Oulun yliopiston Linnanmaan kampusalue on yleisen liikkumisen kannalta hyvin toimiva. Esteettömyyteen on kiinnitetty huomioita lisäksi erityisjärjestelyin (ks. kampuskartat):

  • Kaikkien yliopiston toimipisteiden pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat.
  • Kolmen pääoven kautta (sisäänkäynnit P, R ja C5) esteetön kulku yliopiston tiloihin.
  • Yliopistolla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella vahtimestareilta.
  • Suuret luentosalit on varustettu induktiosilmukalla.
  • Yliopistolla on useita inva-WC:tä.
  • Liikkumista helpottavia hissejä on useita eri puolilla yliopistoa.

Esteettömien PDF-tiedostojen luonti

PDF- tiedostot tehdään esteettömiksi, jotta esimerkiksi liikuntaesteiset, näkövammaiset tai kuulovammaiset pystyvät käyttämään PDF- dokumentteja näytönlukuohjelmilla, pistekirjoitustulostimilla tai ilman niitä. Esteettömyystoiminnot myös tekevät dokumentista helppokäyttöisemmän ja helpommin luettavan esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteilla. Lue lisää.

Lisätietoja tietohallinnosta: neuvonta(at)oulu.fi.

Opintojen etenemisen tukeminen ja erilainen oppiminen

Opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä erityiskysymyksissä opiskelijat voivat ottaa yhteyttä koulutusohjelmissa tarjolla oleviin ohjauspalveluihin tai yliopistotason ohjauspalveluihin:

  • Opintojen ohjauksesta vastaavat koulutusohjelmittain tehtävään nimetyt opintoneuvojat, omaopettajat (LTK:ssa opettajatuutorit), pienryhmäohjaajat sekä opinnäytetöiden (kandi, diplomityö tai gradu) ohjaajat.
  • Yliopistotasolla keskitettyjä opintojen etenemistä tukevia ohjauspalveluja tarjotaan opiskelu- ja uraohjauksen sekä opintopsykologin ohjauspalveluiden kautta kaikille opiskelijoille. Ohjaajat tukevat ja ohjaavat opiskelijoita erilaisissa opiskelun solmukohdissa.
  • Opiskelijoiden mielenterveystyöstä vastaa ensisijaisesti YTHS:n mielenterveyspalvelut.

Henkilökohtaiset järjestelyt valintakokeissa

Valintakokeisiin liittyvissä kysymyksissä hakija voi olla yhteydessä hakukohdeyliopistojensa tiedekunnan johtavaan koulutusasiantuntijaan. Yhteyttä on hyvä ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset järjestelyt voidaan organisoida. Tyypillisiä järjestelyjä ovat olleet mm. lisäajan tai rauhallisen työskentelytilan järjestäminen valintakoetilanteessa. Järjestelyt ovat tapauskohtaisia ja erikseen sovittavissa. Hakemus valintakokeen järjestelyiksi löytyy esteettömyyden lomakesivulta.

Henkilökohtaiset opetusjärjestelyt (aik. opiskelun erityisjärjestelyt)

Opiskelija voi tietyin perustein hakea henkilökohtaisia opetusjärjestelyjä opintojensa suorittamiseen ja arviointiin. Perusteita voivat olla mm. kuulo- näkö- tai muu aistivamma, luki- tai paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä. Henkilökohtaisia opetusjärjestelyjä voi olla monenlaisia, se voi tarkoittaa mm. lisäaikaa tai erillistä tilaa tenttimiseen, lisäaikaa tai -ohjausta kirjallisten töiden tekemiseen tai esitelmän pitämistä ryhmän sijaan kahdenvälisesti opettajalle.

Opiskelija toimittaa hakemuksen henkilökohtaisia opetusjärjestelyjä varten henkilökohtaisesti yliopiston esteettömyysyhdyshenkilölle, opintopsykologi Pia Partaselle. Ajan voi varata sähköpostitse: opintopsykologi(at)oulu.fi tai puhelimitse 0294 483496.

Suositus henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä -lomake löytyy esteettömyyden lomakesivulta. Suositusta käytetään sovittaessa opettajan kanssa henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä. Opettaja aina viimekädessä arvioi ja määrittelee opetusjärjestelyjen toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta huomioiden esteettömyysyhdyshenkilön ehdotuksen.

Tenttiminen erillisessä tilassa

Opiskelija, jolle on suositeltu tenttimistä erillisessä tilassa sopii järjestelystä yhdessä kurssiopettajan kanssa. Opiskelija kontaktoi opettajan hyvissä ajoin kurssin alussa, jotta tarvittavat tilanvaraus ja valvonta voidaan järjestää. 

Tenttimiseen on käytettävissä tila TK110, jonka opettaja varaa Outlookin kalenterista. Viereistä huonetta voidaan käyttää tentin valvontaan, sitä ei tarvitse varata erikseen. 

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto

Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK)- verkoston kanssa koonnut tämän tarkistuslistan korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville, esteettömyys- ja vammaisasioita hoitaville ja esteettömyystukea tarvitseville opiskelijoille.

Vaihtoon lähtevä opiskelija voi tarvita esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut. Tuen selvittäminen ja järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Vaihtoon lähtevä opiskelija on avainasemassa oman tarpeensa esille tuomisessa koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia järjestelyitä.

Linkit

Ohjeet ja säädökset

Kansallinen esteettömyystyö

Järjestöjä ja viranomaistahoja

Viimeksi päivitetty: 2.11.2018