University of Oulu, 2016

Maisterikoulutuksen hakuohjeet

Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Suoraan maisterikoulutukseen voivat hakea vain soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Voit hakea yhteishaussa mukana oleviin maisterikoulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

  • soveltuvan alemman yliopistotutkinnon (kandidaatin tutkinnon)
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Haku on tarkoitettu myös keväällä 2018 tutkintonsa suorittaville hakijoille. Tarkista liitteiden toimittamiseen liittyvät aikataulut täältä.

Yliopisto voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Tällaisia opintoja voi olla enintään yhden vuoden opintoja edellyttävä määrä.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin maisterikoulutuksiin, joissa opetuskieli on suomi, on 14.-28.3.2018 (hakuaika päättyy klo 15.00). Muistathan täyttää hakulomakkeen ajoissa ja tarkistaa huolella, mitä asiakirjoja sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteeksi! Liitteiden tulee olla perillä Oulun yliopistossa viimeistään 13.4.2018 klo 15.00.

Maisterikoulutus, jossa opetuskieli on suomi, on mukana korkeakoulujen yhteishaussa. Lisätietoa yhteishausta.

Hakuajat syksyllä 2018 alkaviin maisterikoulutuksiin, joissa opetuskieli on englanti, ovat

  • 1.11.2017-24.1.2018 (15.00) ja
  • 14.-28.3.2018 (15.00).

Molemmilla hakuajoilla ovat avoinna samat koulutukset, joten voit valita ajoista itsellesi sopivimman.

Muistathan täyttää hakulomakkeen ajoissa ja tarkistaa huolella, mitä asiakirjoja sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteeksi!

Hakulomake maisterikoulutuksiin on saatavilla osoitteessa opintopolku.fi.

Liitteiden palauttaminen

Maisterikoulutukseen voi hakeutua myös opiskelija, joka valmistuu kevään tai kesän 2018 aikana. Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua.

HUOM! Jos valmistut kevään tai kesän 2018 aikana, toimita hakemuksesi liitteeksi sen hetkinen opintosuoritusote. Toimita lopullinen opintosuoritusote sekä tutkintotodistus;

  • Keväällä 2018 valmistuvat suomalaisen amk –tutkinnon suorittavat – 7.6.2018, klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä/kesällä 2018 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin tutkinnot – 27.7.2018, klo 15.00 mennessä.

Keväällä valmistuvan hakijan valinta maisterikoulutukseen on ehdollinen kunnes tarvittavat todistusliitteet on toimitettu. Jos hakija ei toimita vaadittuja liitteitä annetun aikataulun puitteissa, valinta raukeaa.

Lisätietoa

Lisätietoa maisteriohjelmista, valintaperusteista ja hakemisesta löydät Koulutustarjonnasta.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017