Vinkkejä työnhakuun

Työnhaku koostuu useasta tekijästä: omien työelämään liittyvien tavoitteiden asettelusta, oman osaamisen tunnistamisesta, työnhaun suunnitelmasta, avoimien työpaikkojen etsimisestä ja työn hakemisesta. On hyvä tutustua eri työnhaun oppaisiin ja saada ideoita omaan työnhakuun.

Harjoitteluun valmistautuminen kannattaa aloittaa tutustumalla Tyyli - työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin -hankkeen tuottamaan oppaaseen:
Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa : suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin — opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle (2016)

sekä Oulun yliopiston tuottamiin oppaisiin:

Urasuunnittelu- ja työnhakuoppaita:

Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivut:

Viimeksi päivitetty: 19.10.2017