Harjoittelu antaa osaamista

Useimpien tutkinto-ohjelmien opintoihin kuuluu harjoittelua pakollisena tai vapaavalintaisena. Harjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelun pituus ja ajankohta vaihtelee oppiaineittain ja useimmissa tutkinto-ohjelmissa harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelusta saat lisätietoja oman tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta, harjoittelujaksojen opettajilta ja oman tiedekuntasi lähipalvelujen harjoittelun yhteyshenkilöltä.

Harjoittelussa opiskelija pääsee luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta. Harjoittelussa opitaan työelämätaitoja, ja se voi antaa uusia näkökulmia sivuainevalintoihin ja urasuunniteluun. Harjoittelupaikasta voi myös tulla harjoittelijan tulevaisuuden työpaikka. Harjoitteluun kannattaa siis valmistautua huolella, tutustumalla esim. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa : suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin — opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle -oppaaseen (Tyyli-hanke 2016).

Oulun yliopisto tukee vuosittain n. 300 tutkinto-opiskelijan harjoittelua myöntämälle heille ns. harjoittelutuen. Harjoittelutuki maksetaan joko suoraan opiskelijalle henkilökohtaisena apurahana (harjoittelu ulkomailla) tai rahallisena korvauksena työnantajalle, joka maksaa opiskelijalle palkkaa. Palkallisessa harjoittelussa opiskelija on vakuutettu työnantajan vakuutuksen puolesta.

Palkattomassa harjoittelussa Suomessa ja ulkomailla opiskelija on yliopiston puolesta vakuutettu tapaturmien varalta. Sen takia myös palkattomaan harjoitteluun tulee tehdä harjoittelusopimus. Opiskelutapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä palkattomassa käytännön harjoittelutyössä oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tämä koskee myös harjoittelua ulkomailla sekä ulkomaista tutkinto-opiskelijaa edellyttäen että hän suorittaa harjoittelua Oulun yliopiston tutkintoon.  Muussa kuin käytännön työssä sattuneissa tapaturmissa opiskelija hakee korvauksia omasta matkavakuutuksesta.