Harjoittelu antaa osaamista

Useimpien tutkinto-ohjelmien opintoihin kuuluu harjoittelua pakollisena, valinnaisena tai vaihtoehtoisena. Harjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelun pituus ja ajankohta vaihtelee oppiaineittain ja useimmissa tutkinto-ohjelmissa harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Niistä saa lisätietoja oman tiedekunnan opinto-oppaasta ja oman oppiaineen harjoittelun yhteyshenkilöltä.

Harjoittelussa opiskelija pääsee luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta. Harjoittelussa opitaan työelämätaitoja, ja se voi antaa uusia näkökulmia sivuainevalintoihin ja urasuunniteluun. Harjoittelupaikasta voi myös tulla harjoittelijan tulevaisuuden työpaikka.

Oulun yliopisto tukee vuosittain n. 300 tutkinto-opiskelijan harjoittelua myöntämälle heille ns. harjoittelutuen. Harjoittelutuki maksetaan joko suoraan opiskelijalle henkilökohtaisena apurahana (harjoittelu ulkomailla) tai rahallisena korvauksena työnantajalle, joka maksaa opiskelijalle palkkaa.