Harjoittelupalautteet

Keräämme palautetta harjoittelusta sekä harjoittelijalta (SoleMOVE) että työnantajalta (lomake löytyy lomakkeet-sivulta).

Palautetta hyödynnetään harjoittelun ja opintojen kehittämistyössä. Tavoitteena on, että sekä opiskelija että työnantaja kokevat harjoittelujakson mielekkääksi ja että harjoittelulle asetetut tavoitteet toteutuvat.

Palautetieto käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksilöityä palautetietoa julkaista ilman asianomaisen henkilön lupaa. 

Viimeksi päivitetty: 20.6.2018