Apurahat

 

Vaihto-opiskeluun saa Oulun yliopiston matka-apurahan

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan.

Erasmus-apurahan suuruus lv. 2017-2018:

Erasmus+-ohjelman apurahat määräytyvät vaihdon pituuden ja kohdemaan elinkustannusten mukaan. Yksi kalenterikuukausi oikeuttaa yhteen täyteen kuukausiapurahaan. Täysi kalenterikuukausi on esim. jakso 15.9. – 14.10.  Täysien kuukausien yli meneville irtopäiville maksetaan päiväkohtainen apuraha kategorian mukaan.

Huom! Perheellisille opiskelijoille myönnetään lisäksi 200 euron suuruinen lisätuki/kk.

Kategoria 1

  • 300 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 10 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Norja, Ranska, Ruotsi, Tanska ja Sveitsi. Sveitsi ei ole mukana Erasmus-ohjelmassa mutta sinne vaihtoon lähtijät saavat vastaavan Sveitsin valtion maksaman apurahan.

Kategoria 2

  • 240 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 8 euroa/päivä seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxembourg, Makedonia. Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja  Viro.

Kaukokohteiden apuraha lv. 2017-2018:

1100 eur (USA, Kanada)
1200 eur (Venäjä)
1300 eur (Aasia, Australia, Latinalainen Amerikka)
 

FIRST-ohjelman (Finnish-Russian Student Exchange) apuraha lv. 2017-2018 (alustava tieto):

500 eur (Petroskoin kohteet)
700 euroa (Murmanskin kohteet)
1200 euroa (Arkangelin kohteet)
1200 euroa (Pietarin kohteet)

north2north

Kanada ja Yhdysvallat 2000 eur
Pohjoismaat 1500 eur

Muiden mahdollisten vaihto-ohjelmien kautta lähtevien apurahan suuruus vaihtelee kohteittain ja ohjelmittain. HUOM! Freemover-opiskelijat eivät saa Oulun yliopistolta apurahaa.

City of Oulu Internationalisation Scholarship

Call for application for City of Oulu Internationalisation Scholarship

Application form for City of Oulu Internationalisation Scholarship


 


Oulun yliopiston ulkopuoliset rahoituslähteet

Rahoitusmahdollisuuksia kannattaa etsiä myös muualta, esim. tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitustietokanta Aurorasta.

 

Viimeksi päivitetty: 31.5.2017