Opiskelun aloittaminen omassa tutkinto-ohjelmassa

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi ensimmäisten viikkojen aikatauluun sekä muuhun tärkeään tietoon, jonka löydät alle listatuilta tiedekuntien verkkosivuilta (tiedekunnan nimi toimii linkkinä). Tarkista erityisesti tieto siitä, mikä on oman tutkinto-ohjelmasi opintojen tarkka alkamisajankohta eli milloin sinun tulee saapua ensimmäistä kertaa yliopistolle.

Arkkitehtuurin tiedekunta (ArkTK)
- Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK)
- Biokemian tutkinto-ohjelma

Humanistinen tiedekunta (HuTK)
- Aate- ja oppihistorian tutkinto-ohjelma
- Englantilainen filologian tutkinto-ohjelma
- Englannin kielen aineenopettajan tutkinto-ohjelma
- Germaanisen filologian tutkinto-ohjelma
- Historian tutkinto-ohjelma
- Informaatiotutkimuksen tutkinto-ohjelma
- Kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
- Kulttuuriantropologian tutkinto-ohjelma
- Logopedian tutkinto-ohjelma
- Pohjoismaisen filologian tutkinto-ohjelma
- Saamelaisen kulttuurin tutkinto-ohjelma
- Saamen kielen tutkinto-ohjelma
- Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaivannaisalan tiedekunta (OMS)
- Geotieteiden tutkinto-ohjelma
- Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma

Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
- Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma
- Intercultural Teacher Education
- Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
- Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
- Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma
- Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma

Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)
- Biologian tutkinto-ohjelma
- Fysiikan tutkinto-ohjelma
- Kemian tutkinto-ohjelma
- Maantieteen tutkinto-ohjelma
- Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutus
- Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
- Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma
- Hoitotieteen tutkinto-ohjelma
- Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma
- Lääketieteen tutkinto-ohjelma
- Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelma
- Terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelma 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK)
- Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Teknillinen tiedekunta (TTK)
- Konetekniikan tutkinto-ohjelma
- Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma
- Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
- Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)
- Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
- Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
- Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 8.6.2016