Yliopistotentit

Tämän sivun ohjeistus koskee tiedekuntien TTK, TST, OyKKK, LuTK, KaTK ja BMTK yliopistotenttejä Linnanmaan kampuksella.

HuTK, LTK, ArkTK ja KTK tiedottavat omasta tenttikäytännöstään erikseen.

AIKA JA PAIKKA

Yliopistotenttejä järjestetään ma-to klo 14.30-17.30 välisenä aikana pääsääntöisesti L1, L3, L4 ja L5-saleissa (muita saleja voi olla esim. L6, IT115, IT116, L8 ja L10), sekä konetekniikan osalta tenttejä on myös la klo 9.00-12.00. Yliopistotentit ovat kestoltaan 3 tuntia. Tarkista WebOodista oman tenttisi päivämäärä ja salitieto. 

ILMOITTAUTUMINEN

Yliopistotentteihin ilmoittaudutaan tai tenttiin tuleminen perutaan viimeistään tenttiä edeltävän viikon tiistaina (klo 23.59). Ilmoittautuminen tehdään WebOodissa tai Tuudossa. Tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista. Tenttiä ei arvostella, jos opiskelija osallistuu tenttiin ilman ilmoittautumista.

Huom! Jos tenttiin ilmoittautunut opiskelija ei saavu tenttiin, hänelle tulee merkintä ”ei saapunut”, jonka jälkeen kurssi WebOodissa näkyy hylätyissä suorituksissa. Käytäntö otetaan käyttöön syyskuusta 2016 alkaen. Tämä käytäntö vähentää yliopiston henkilökunnan työmäärää, turhia tenttipapereiden printtaamista ja myös valvojien määrää.

Jos opiskelija myöhästyy tenttiin ilmoittautumisessa. Miten toimia?

 • Opiskelija ei voi tulla ilmoittautumatta tenttiin. Jos myöhästyt tenttiin ilmoittautumisesta, voit pyytää ensisijaisesti yksikön opintoasiainsihteeriä lisäämään nimesi tentin opiskelijalistaan viimeistään 3 päivää ennen tenttiä. Tenttiin ei siis voi tulla ilmoittautumatta ja opiskelijan nimi täytyy aina olla tentin opiskelijalistassa.
 • Tenttiin tulemisen peruminen ilmoittautumisajan jälkeen: Voit perua tenttiin ilmoittautumisen tenttisihteerin kautta viimeistään 3 päivää ennen tenttiä. Tällöin tenttisihteeri ei merkitse opiskelijalle ”ei saapunut” -merkintää kyseisestä tentistä. 
 • Valvoja ottaa vastaan myös ilmoittautumatta jättäneen opiskelijan tenttipaperin ja toimittaa sen tenttitiimin tilaan. Tenttiä ei todennäköisesti arvioida.
 • Jos opiskelija myöhästyy tenttiin ilmoittautumisesta, opiskelija voi ilmoittautua seuraavaan tenttiin tai pyytää opettajaa järjestämään akvaariotentin. Opettajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää ylimääräistä tenttiä opiskelijalle.

OHJEET

Opettaja lähettää yliopistotentin tenttikysymykset tenttitemplaatilla osoitteeseen: Yliopistotentti(at)oulu.fi. Viestin aiheena tulee olla: Tentin päivämäärä, kurssin koodi ja nimi. Tenttitemplaatti löytyy Notiosta > Koulutus > Tentit

                      YLIOPISTOTENTIT VIIKOLLA 11:

                      12. - 17.3.2018 KLO 14.30-17.30

                      YLIOPISTOTENTIT VIIKOLLA 12:

                      19.- 24.3.2018 KLO 14.30-17.30

                      • Ma 19.3. sali L1
                      • Ti 20.3. sali L1
                      • To 22.3. sali L1
                      • La 24.3. sali L3 (Huom. klo 9-12)

                      Yliopistotenttejä kevätlukukaudella on seuraavina päivinä:

                      TI 9.1.2018

                      KE 11.1.2018

                      LA 13.1.2018 (konetekniikka)

                      MA 15.1.2018

                      TI 16.1.2018

                      TO 18.1.2018

                      MA 22.1.2018

                      TI 23.1.2018

                      KE 24.1.2018

                      TO 25.1.2018

                      LA 27.1.2018 (konetekniikka)

                      TI 30.1.2018

                      KE 31.1.2018

                      TO 1.2.2018

                      LA 3.2.2018 (konetekniikka)

                      MA 5.2.2018

                      TI 6.2.2018

                      TO 8.2.2018

                      MA 12.2.2018

                      TI 13.2.2018

                      MA 19.2.2018

                      TI 20.2.2018

                      KE 21.2.2018

                      TO 22.2.2018

                      MA 26.2.2018

                      TI 27.2.2018

                      KE 28.2.2018

                      TO 1.3.2018

                      TI 6.3.2018

                      KE 7.3.2018

                      TO 8.3.2018

                      MA 12.3.2018

                      TI 13.3.2018

                      KE 14.3.2018

                      TO 15.3.2018

                      LA 17.3.2018 (konetekniikka)

                      MA 19.3.2018

                      TI 20.3.2018

                      TO 22.3.2018

                      LA 24.3.2018 (konetekniikka)

                      MA 26.3.2018

                      TI 27.3.2018

                      KE 28.3.2018

                      TO 29.3.2018

                      TI 3.4.2018

                      KE 4.4.2018

                      TO 5.4.2018

                      MA 9.4.2018

                      TI 10.4.2018

                      KE 11.4.2018

                      TO 12.4.2018

                      MA 16.4.2018

                      TI 17.4.2018

                      KE 18.4.2018

                      TO 19.4.2018

                      LA 21.4.2018 (konetekniikka)

                      MA 23.4.2018

                      TI 24.4.2018

                      KE 25.4.2018

                      TO 26.4.2018

                      LA 28.4.2018 (konetekniikka)

                      TO 3.5.2018

                      LA 5.5.2018 (konetekniikka)

                      MA 7.5.2018

                      TI 8.5.2018

                      KE 9.5.2018

                      LA 12.5.2018 (konetekniikka)

                      MA 14.5.2018

                      TI 15.5.2018

                      TO 17.5.2018

                      TI 22.5.2018

                      KE 23.5.2018

                      TO 24.5.2018

                      MA 28.5.2018

                      TO 31.5.2018

                       

                      Viimeksi päivitetty: 13.3.2018