University of Oulu, 2016

Sivuaineopinnot

Sivuaine voi olla tutkinnossasi joko pakollinen tai voit opiskella sivuaineen osana vapaasti valittavia opintoja. Sivuainevalintojen kautta voit erikoistua opinnoissa haluamaasi suuntaan. Pääperiaate on, että Oulun yliopistossa tarjottavia sivuaineopintoja voivat suorittaa kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Joihinkin sivuaineisiin on kuitenkin rajoituksia tai kiintiöitä, joista löydät lisätietoa tiedekuntien sivuilta. Myös tutkinnon rakenne määrittää, mitä ja kuinka paljon sivuaineita tutkintoon on mahdollista sisällyttää. Mikäli tutkinnon rakenne ei aseta rajoituksia, voit valita sivuaineen minkä tahansa Oulun yliopiston tiedekunnan tarjonnasta tai voit myös hakeutua JOO-opiskelijaksi johonkin toiseen yliopistoon. Oulun yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonnasta ja niihin hakemisesta löytyy lisätietoa tiedekuntien verkkosivuilta.

Miten haen?

  1. Tutustu tutkinto-ohjelmasi rakenteeseen ja selvitä, kuinka paljon (op) tutkintoosi on mahdollista sisällyttää sivuaineita ja millä vuosikurssilla tai millä lukukaudella niiden suorittaminen on suositeltavaa.
  2. Tutustu Oulun yliopiston sivuainetarjontaan. Huomaa, että sivuaine voi olla mahdollista suorittaa myös JOO-opiskelijana tai vaihto-opiskelun aikana ulkomailla.
  3. Keskustele sinua kiinnostavista sivuaineopinnoista oman omaopettajan kanssa osana HOPS-keskustelua tai tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijan tai vastuuhenkilön kanssa ja varmista, että haluamasi sivuaine soveltuu tutkintoosi.
  4. Selvitä sinua kiinnostavan sivuaineen hakuajat ja -ohjeet.
  5. Hae sivuaineeseen hakuajan kuluessa ohjeiden mukaan.

Oulun yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonta

Lisätietoja

Lisätietoja sivuaineopinnoista saat oman tiedekuntasi koulutuksen lähipalveluista.

Viimeksi päivitetty: 2.5.2018