Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut vastaa

  • kaikkien opiskelijoiden tukipalveluista
  • opintoja koskevasta valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
  • opetuksen ja opiskelun prosessien kehittämisestä yhdessä koulutusohjelmien kanssa

Koulutuspalvelut valmistelee ja toimeenpanee koulutusta koskevat

  • yliopiston hallituksen
  • koulutusneuvoston ja
  • koulutuksen johtoryhmän päätökset

Kaikkien koulutukseen liittyvien palveluitten sähköinen kontaktiosoite on study(at)oulu.fi.

Koulutuksen palvelupisteet ja opiskelijakeskus

Koulutuksen lähipalvelut tiedekunnittain

Tiedekunnan lähipalvelutiimi vastaa kaikissa alojensa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Arkkitehtuurin tiedekunta          study.architecture(at)oulu.fi
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta study.fbmm(at)oulu.fi
Humanistinen tiedekunta study.humanities(at)oulu.fi
Kaivannaisalan tiedekunta study.oms(at)oulu.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta       study.education(at)oulu.fi
Luonnontieteellinen tiedekunta  study.science(at)oulu.fi
Lääketieteellinen tiedekunta      study.medicine(at)oulu.fi
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu study.business(at)oulu.fi
Teknillinen tiedekunta        study.technology(at)oulu.fi
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta     study.itee(at)oulu.fi

Opiskelijakeskus

Jokainen opiskelija tarvitsee opiskelualastaan riippumattomia palveluita hakuvaiheesta valmistumisen jälkeiseen aikaan asti, siis yliopistohausta alumnipalveluihin asti. Tarkemmat palvelukuvaukset opiskelijakeskuksen sivuilta.

Koulutuksen kehittäminen ja tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät ovat vahvimpia koulutuksen menettelytapoja yhdenmukaistavia työkaluja. Koulutuksen tietojärjestelmien pääkäyttäjät ja kehittämisestä vastaavat ovat koulutuspalveluitten henkilöstöä.

Viimeksi päivitetty: 12.6.2017