Yksiköt ja tiedekunnat

Arkkitehtuurin tiedekunta (ArkTK)

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK)

Humanistinen tiedekunta (HuTK)

Kaivannaisalan tiedekunta (KaTK)

Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)

Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)

Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK)

Teknillinen tiedekunta (TTK)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)

Tutkimusyksiköt

Erilliset laitokset

Hallinto

Viimeksi päivitetty: 16.5.2016