Oulun yliopisto työnantajana

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiede- ja sivistysyliopisto, jonka ydinosaamista on monilla tieteenaloilla tehtävä perustutkimus ja siihen kytkeytyvä opetus. Yliopistossa tehdään tutkimusta 70 eri tieteenalalla.

Koulutuksessa ja tutkimuksessa yliopisto hyödyntää laajaa monitieteisyyttään, nykyaikaista tutkimus- ja koulutusympäristöään sekä tiiviitä suhteitaan alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

Henkilöstöohjelman tehtävä on ohjata yliopistoyhteisön toimintaa niin, että Oulun yliopisto menestyy ja on työntekijöilleen hyvä työpaikka.

Toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:
- yhteisöllisyys
- edelläkävijyys
- kumppanuus.

Oulun yliopiston henkilöstöpolitiikan keskeisiä osa-alueita ovat henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön rekrytointi, johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi sekä osaamisen kehittäminen. Keskeisiä henkilöstöpoliittisia asiakokonaisuuksia ovat myös tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työsuojelu ja yhteistoiminta.