Oulun yliopisto työnantajana

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiede- ja sivistysyliopisto, jonka ydinosaamista on monilla tieteenaloilla tehtävä perustutkimus ja siihen kytkeytyvä opetus. Yliopistossa tehdään tutkimusta 70 eri tieteenalalla.

Koulutuksessa ja tutkimuksessa yliopisto hyödyntää laajaa monitieteisyyttään, nykyaikaista tutkimus- ja koulutusympäristöään sekä tiiviitä suhteitaan alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

Henkilöstöohjelman tehtävä on ohjata yliopistoyhteisön toimintaa niin, että Oulun yliopisto menestyy ja on työntekijöilleen hyvä työpaikka.

Toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:

1) Työyhteisöjen toimivuus

2) Johtamistehtävien kiinnostavuus ja esimiestyön laatu

3) Onnistunut rekrytointi

Oulun yliopisto haluaa olla tunnettu osaavista ja  motivoituneista työntekijöistään, jotka pystyvät erinomaiseen suorituskykyyn, työn laatuun ja vaikuttavuuteen.  Johtamisen ja esimiestyön keinoin varmistetaan, että henkilöstöllä on parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet ja kehittymismahdollisuudet. Henkilöstö voi hyvin ja osallistuu aktiivisesti oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen yhteen hiileen puhaltaen.