Tutkimusyksiköt

Tutkimus tiedekunnissa

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Teknillinen tiedekunta
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Arkkitehtuurin tiedekunta ja Kaivannaisalan tiedekunta liittyivät osaksi Teknillistä tiedekuntaa vuoden 2018 alussa.

Monitieteiset tutkimuskeskukset

Biocenter Oulu: Bioalan ja molekyylilääketieteen tutkimus ja tutkijankoulutus
Eudaimonia: Ihmistieteiden tutkimuskeskus
Infotech Oulu: Elektroniikan, tietoliikennetekniikan sekä tietojenkäsittelytieteen ja -tekniikan tutkimus ja tutkijankoulutus
Thule-instituutti: Pohjoisuuden ja ympäristön tutkimus ja tutkijankoulutus

Suomen Akatemian huippuyksiköt

Huippuyksiköt, joita koordinoidaan Oulun yliopistosta:
Centre of Excellence in Cell-Extracellular Matrix Research (ECM): Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen tutkimus, johtaja Taina Pihlajaniemi
Centre of Excellence in the Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities, and Transnationalization (RELATE): Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimus, johtaja Anssi Paasi
Centre of Excellence in Research on Solar Long-term Variability and Effects (ReSoLVE): Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimus, johtaja Kalevi Mursula

Huippuyksiköt, joissa partnerina tutkimusryhmiä Oulun yliopistosta:
Centre of Excellence in Analysis and Dynamics Research: Analyysin ja dynamiikan tutkimus, Maarit Järvenpään ryhmä Oulun yliopistosta (koordinointi: Helsingin yliopisto)
Centre of Excellence in Inverse Problems Research: Inversio-ongelmien tutkimus, Markku Lehtisen ja Valeriy Serovin ryhmät Oulun yliopistosta (koordinointi Helsingin yliopisto)
Centre of Excellence in Laser Scanning Research: Laserkeilaustutkimus,  Juha Kostamovaaran ryhmä Oulun yliopistosta (koordinaatio geodeettinen laitos)

Erikoistuneet tutkimusyksiköt

Bioeconomy Research Community (Bioeconomy): Biotalouden alaan liittyvä tutkimus, koulutus ja biotalousalan liiketoiminnan aktivointi
Centre for Wireless Communications CWC: Langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskus
Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH) - Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus
Giellagas-instituutti: Saamen kielen ja kulttuurin tutkimus ja koulutus
Child Language Research Center CLRC: Lapsen kielen tutkimus
Medical Research Center MRC Oulu: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston strateginen yhteistyöorganisaatio, kliininen tutkimus
Sodankylän geofysiikan observatorio: Maan magneettikentän ja ilmakehän geofysikaaliset mittaukset ja tutkimus
Terästutkimuskeskus: uusien terästen tutkimus

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018