Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin taitonsa. Tekstistä tarkastetaan siis sisällön lisäksi myös kieliasu. Kieliasu tarkastetaan vain kerran, tavallisesti kandidaatintutkinnon yhteydessä. Jotta kypsyysnäyte voidaan hyväksyä, on sen täytettävä kielelliset kriteerit, jotka on kirjattu Ohjeisiin kypsyysnäytteen kirjoittajalle. Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kieli määräytyy koulusivistyskielen perusteella.

Millä kielellä kypsyysnäyte tulee kirjoittaa? Pitääkö siitä aina tarkistaa kieli? Miten suoritetaan toisen kotimaisen kielen kurssi, jos on käynyt koulunsa ulkomailla? Mikä on riittävä lähtötaso? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy kattava ohjeistus kandidaatin tutkinnossa osoitettavien kielitaitovaatimusten osalta.

Huomaa, että jokaisella tiedekunnalla on omat toimintatapansa liittyen esimerkiksi siihen, milloin ja missä kypsyysnäyte kirjoitetaan. Opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin selvää näistä toimintatavoista omasta tiedekunnastaan. Lisätietoa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta löydät kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty: 19.5.2016