Muualla suoritettujen opintojen koostaminen ja sisällyttäminen tutkintoon

Kun olet anomassa tutkintoa (joko kandidaatin, maisterin-, lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa) ja sinulla on opintoja joko avoimesta yliopistosta tai toisessa yliopistosta tai molemmista, joista olisi mahdollista saada sivuainekokonaisuus, pitää sinun pyytää niiden koostamista ja todistuksen antamista siitä yliopistosta tai avoimesta yliopistosta, jossa opinnot on suoritettu, kaksi viikkoa ennen kuin olet tilaamassa tutkintotodistusta tiedekunnasta.

Toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista sinun tulee toimittaa tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin (opintohallinnon palvelupisteeseen) todistus sekä suoritetusta kokonaisuudesta että siihen sisältyneistä opinnoista (opintorekisteriote) sekä suomeksi että englanniksi. Ennen kokonaisuuden kirjaamista oman yliopistosi opintosuoritusrekisteriin, sinun tulee myös selvittää etukäteen koulutussuunnittelijalta (opintoneuvojalta / amanuenssilta) tai tiedekunnan koulutuspäälliköltä, onko suorittamaasi sivuainekokonaisuutta mahdollisuutta sisällyttää hakemaasi tutkintoon (esim. maininta HOPS:ssa).

Mikäli kyse on yksittäisistä opintojaksoista joko avoimesta yliopistosta tai toisesta yliopistosta (kotimaasta tai ulkomailta) tai molemmista, pitää sinun pyytää koulutuksen lähipalveluista niiden kirjaamista opintosuoritusrekisteriisi myös kaksi viikkoa ennen kuin olet anomassa tutkintoa tiedekunnasta. Toisessa yliopistossa suoritetuista yksittäisistä opintojaksoista sinun tulee toimittaa sekä suomen- että englanninkielinen kyseisen yliopiston oikeaksi todistama opintorekisteriote. Lisäksi ennen opintojen kirjaamista sinun tulee selvittää koulutussuunnittelijalta tai tiedekunnan koulutuspäälliköltä, onko suorittamiasi opintoja mahdollista sisällyttää hakemaasi tutkintoon joko pääaineeseen, sivuaineeseen tai ns. vapaavalintaisiin opintoihin.

Viimeksi päivitetty: 19.5.2016