Kandipalaute-kyselyn saatekirje

(In English below)

Vastaa valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn

Hyvä opiskelija,

Suomalaissa yliopistoissa kerätään tietoa kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyydestä yliopistoonsa. Kandipalaute-kysely tuottaa vertailevaa tietoa yliopistojen koulutuksen laadusta. Kyselyn tulokset vaikuttavat myös yliopistojen saamaan rahoitukseen. Oulun yliopistossa kyselyn tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen ja opiskeluedellytysten parantamiseen. Sinun äänesi siis painaa!

Kandipalaute-kysely on lähetetty sinulle, koska olet suorittanut kandidaatintutkinnon Oulun yliopistossa. Vastaathan kyselyyn ennen kuin noudat tutkintotodistuksesi tiedekuntasi koulutuksen lähipalvelupisteestä. Jos olet pyytänyt todistuksesi toimittamista postitse, vastaathan myös siinä tapauksessa mahdollisimman pian.

Vastaa kyselyyn osoitteessa http://www.kandipalaute.fi. Kyselyyn kirjaudutaan Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen).

Vastaaminen kestää noin 15 - 20 minuuttia. Kaikkien kysymysten vastausasteikko on viisiportainen seuraavasti: 5= Samaa mieltä; 4= Osittain samaa mieltä; 3= Osittain eri mieltä; 2= Eri mieltä; En pysty arvioimaan. Pyri ottamaan kantaa kaikkiin kysymyksiin, ja käytä vastausvaihtoehtoa ”En pysty arvioimaan” vain siinä tapauksessa, mikäli tosiasiassa et pysty vastaamaan kysymykseen.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia vastaamisessa, laita viestiä osoitteeseen kandipalaute (at) oulu.fi.

Lämpimät onnittelut valmistumisesta ja kiitos jo etukäteen vastauksestasi. Muistathan liittyä myös Oulun yliopiston alumniverkostoon.

Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori

Oulun yliopisto

 

********

Answer the Finnish Bachelor’s Graduate Survey

Dear student,

Finnish universities are conducting the Finnish Bachelor’s Graduate Survey. The survey investigates how you feel your studies progressed and your satisfaction with your university. The survey provides comparative information on the quality of university education. The results of the survey also affect the basic funding of the University. The results of the survey are used to improve the study situation at the University of Oulu. Your answers are very important to us!

You have received the survey because you completed a Bachelor’s degree in the University of Oulu. Please answer the survey before you pick up your degree certificate from the Study Affairs Service Point. If you have asked for the delivery of your degree certificate by post, please answer also in that case as soon as possible.

Please go to http://www.kandipalaute.fi and sign in to the survey by using your personal student account.

Completing the questionnaire will take 15 - 20 minutes. Used scale is the following: 5= I completely agree; 4= I agree to some extent; 3= I disagree to some extent; 2= I completely disagree; I can’t say. / I neither agree nor disagree. Please try to answer all of the questions to the best of your ability, and use the "I can’t say / I neither agree nor disagree" -option only if you really cannot provide the answer.

If you have further questions or concerns, please contact kandipalaute (at) oulu.fi.

Congratulations on your Bachelor’s degree and thank you for your survey contribution! We also invite you to join the University of Oulu Alumni Network.

Helka-Liisa Hentilä, Vice Rector, Provost for Education

University of Oulu

Viimeksi päivitetty: 25.6.2018